Thỏa thuận

Nội dung của trang website này gồm những thông tin, tài liệu được sưu tầm từ internet, có mục đích phục vụ miễn phí cho bạn đọc. Nó có thể được thay đổi mà không cần thông báo.

Bạn thừa nhận rằng những thông tin và tài liệu có thể không chính xác tuyệt đối hoặc có những sai sót và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự không chính xác hoặc sai sót đến mức tối đa được phép theo quy định của pháp luật.

Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu trên trang website này hoàn toàn là do bạn chọn lựa, chúng tôi không bắt ép nên chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Nếu có thông tin nào đó mà bạn không hài lòng hoặc vi phạm, vui lòng gửi thư đến email ad@dethithudaihoc.com để chúng tôi (xem xét) gỡ bỏ khỏi blog.

Trân trọng!
Blog DeThiThuDaiHoc.com