Đề thi thử tiếng Anh 2019 có đáp án trường Lê Quý Đôn - Quảng Trị

Đề thi thử môn TIẾNG ANH thpt Lê Quý Đôn Quảng Trị năm 2019. Đề gồm 50 câu trắc nghiệm tiếng Anh có đáp án.

Trích dẫn một số câu trắc nghiệm tiếng Anh thi thử năm 2019
Question 15. I am much worse than Josh is at physics.
A. Josh is not quite as badly at physics as I am.
B. Josh is no any better at physics than I am.
C. Josh is not nearly as bad at physics as I am.
D. Josh is the best at physics.
Question 16. I'm sure it wasn't Mr. Phong you saw because he's on bustness in Ha Noi.
A. It couldn't be Mr. Phong you saw because he's on business in Ha Noi.
B. You mustn't have seen Mr. Phong because he's on business in Ha Noi.
C. It can't have been Mr. Phong you saw because he's on business in Ha Noi.
D. Mr. Phong is on business in HaNoi, so you might have seen him.
Question 17. "Would anyone like to express an opinion on this matter? " said he.
A. He asked everyone whether they would like to express an opinion on the matter.
B. He asked everyone as if someone would like to express their opinion on the matter.
C. He doubted that everyone would like to express their opinion on the matter'
D. He wondered that anyone would like to express their opinion on the matter.

Xem chi tiết đề thử sức môn tiếng Anh thpt quốc gia năm 2019
Đề thi trắc nghiệm môn tiếng Anh thi thử thpt 2019 có đáp án
Xem đáp án 50 câu trắc nghiệm tiếng Anh trong đề thi thử tiếng Anh 2019
Tải file PDF: Download

SÁCH TOÁN HAY

Nhận xét

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C)

Tổng hợp đề thi thử đại học môn Toán 2013 có đáp án khối A B D (Phần 1)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2015

Đề thi thử môn Toán 2019 lần 4 trường Ngô Quyền Hải Phòng

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 sở Nam Định có đáp án