Đề thi thử Anh Văn thpt quốc gia năm 2019 có đáp án 50 câu trắc nghiệm

Giới thiệu đề thi thử môn Anh văn thpt quốc gia năm 2019 gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án ABCD.
Đề do các giáo viên dạy tiếng Anh của trường THPT Lý Thái Tổ Bắc Ninh biên soạn và thi thử trong tháng này.

Một số câu trong đề thi thử Anh Văn 2019
Question:... had only just put the phone down when the boss rang back.
A. I put the phone down when the boss rang back.
B. Scarcely had I put the phone down when the boss rang back.
C. Hardly had I put the phone down than the boss rang back.
D. No sooner had I put the phone down when the boss rang back.

Question: The museum is in the city centre. Have you ever visited it?
A. Have you ever visited the museum locating in the city centre?
B. Have you ever visited the museum is located in the city centre?
C. Have you ever visited the museum located in the city centre?
D. Have you ever visited the museum which locating in the city centre?

Question: Lighthouses are towers with strong lights that help mariners plot their position, inform them that land is near, and warn them of dangerous rocks and reefs. They are placed at prominent points on the coast and on islands, reefs, and sandbars.

Xem đầy đủ 50 câu trắc nghiệm Anh Văn có đáp án
Đáp án 50 câu trắc nghiệm môn Anh văn thi thử thpt quốc gia 2019.
Tải file PDF để in: Download

SÁCH TOÁN HAY

Nhận xét

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

2 cách tính tổng điểm thi đại học có môn thi chính (quy định mới của Bộ)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2015

Tổng hợp đề thi thử đại học môn Toán 2013 có đáp án khối A B D (Phần 1)

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013