Đề thi thử Anh Văn thpt quốc gia năm 2019 có đáp án 50 câu trắc nghiệm

Giới thiệu đề thi thử môn Anh văn thpt quốc gia năm 2019 gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án ABCD.
Đề do các giáo viên dạy tiếng Anh của trường THPT Lý Thái Tổ Bắc Ninh biên soạn và thi thử trong tháng này.

Một số câu trong đề thi thử Anh Văn 2019
Question:... had only just put the phone down when the boss rang back.
A. I put the phone down when the boss rang back.
B. Scarcely had I put the phone down when the boss rang back.
C. Hardly had I put the phone down than the boss rang back.
D. No sooner had I put the phone down when the boss rang back.

Question: The museum is in the city centre. Have you ever visited it?
A. Have you ever visited the museum locating in the city centre?
B. Have you ever visited the museum is located in the city centre?
C. Have you ever visited the museum located in the city centre?
D. Have you ever visited the museum which locating in the city centre?

Question: Lighthouses are towers with strong lights that help mariners plot their position, inform them that land is near, and warn them of dangerous rocks and reefs. They are placed at prominent points on the coast and on islands, reefs, and sandbars.

Xem đầy đủ 50 câu trắc nghiệm Anh Văn có đáp án
Đáp án 50 câu trắc nghiệm môn Anh văn thi thử thpt quốc gia 2019.
Tải file PDF để in: Download

SÁCH TOÁN HAY

Nhận xét

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

2 cách tính tổng điểm thi đại học có môn thi chính (quy định mới của Bộ)

Mẫu bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015

Đề thi đánh giá năng lực vào Đại học Quốc gia Hà Nội 2016: Phần khoa học xã hội

36 đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án (lời giải chi tiết)

Tuyển tập 56 đề thi thử môn Toán 2019 thpt quốc gia có đáp án và lời giải chi tiết