Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2019

Đề thi thử tiếng Anh 2019 có đáp án trường Lê Quý Đôn - Quảng Trị

Hình ảnh
Đề thi thử môn TIẾNG ANH thpt Lê Quý Đôn Quảng Trị năm 2019 . Đề gồm 50 câu trắc nghiệm tiếng Anh có đáp án. Trích dẫn một số câu trắc nghiệm tiếng Anh thi thử năm 2019 Question 15. I am much worse than Josh is at physics. A. Josh is not quite as badly at physics as I am. B. Josh is no any better at physics than I am. C. Josh is not nearly as bad at physics as I am. D. Josh is the best at physics. Question 16. I'm sure it wasn't Mr. Phong you saw because he's on bustness in Ha Noi. A. It couldn't be Mr. Phong you saw because he's on business in Ha Noi. B. You mustn't have seen Mr. Phong because he's on business in Ha Noi. C. It can't have been Mr. Phong you saw because he's on business in Ha Noi. D. Mr. Phong is on business in HaNoi, so you might have seen him. Question 17. "Would anyone like to express an opinion on this matter? " said he. A. He asked everyone whether they would like to express an opinion on the matter. B. H

Đề thi thử Anh Văn thpt quốc gia năm 2019 có đáp án 50 câu trắc nghiệm

Hình ảnh
Giới thiệu đề thi thử môn Anh văn thpt quốc gia năm 2019 gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án ABCD. Đề do các giáo viên dạy tiếng Anh của trường THPT Lý Thái Tổ Bắc Ninh biên soạn và thi thử trong tháng này. Một số câu trong đề thi thử Anh Văn 2019 Question:... had only just put the phone down when the boss rang back. A. I put the phone down when the boss rang back. B. Scarcely had I put the phone down when the boss rang back. C. Hardly had I put the phone down than the boss rang back. D. No sooner had I put the phone down when the boss rang back. Question: The museum is in the city centre. Have you ever visited it? A. Have you ever visited the museum locating in the city centre? B. Have you ever visited the museum is located in the city centre? C. Have you ever visited the museum located in the city centre? D. Have you ever visited the museum which locating in the city centre? Question: Lighthouses are towers with strong lights that help mariners plot their position, infor

Đề thi thử môn TIẾNG ANH thpt 2019 có đáp án theo cấu trúc của Bộ

Hình ảnh
Đề thi thử môn TIẾNG ANH thpt 2019 có đáp án theo cấu trúc của Bộ. Đề biên soạn bởi các giáo viên dạy tiếng Anh của trường chuyên đại học Vinh năm 2019. Gồm 50 câu trắc nghiệm, soạn theo cấu trúc của Bộ GD&ĐT. Trích dẫn một số câu trong đề thi: Question: We regret to inform you that Ms. Markowitz’s workshop on public speaking ________ postponed until next week. A. were B. being C. has been D. would be Question: I don’t think students who volunteer in high school will continue to volunter throughout their lives, _____? A.don’t they B. do they C. won’t they D. will they Question: Children are told to be _____ for the whole week and promised to be rewarded at weekends. A. obedience B. obedient C. obey D. disobedient Question: _______, one tin will last for at least six weeks. A. used economical

Tuyển tập 56 đề thi thử môn Toán 2019 thpt quốc gia có đáp án và lời giải chi tiết

Hình ảnh
Tuyển tập 56 đề thi thử môn toán cho kì thi thpt quốc gia năm 2019 có đáp án hoặc lời giải chi tiết từ các trường THPT, trường chuyên, sở Giáo dục trong cả nước. Đề ra dưới dạng trắc nghiệm toán 50 câu, bám sát cấu trúc đề thi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mục lục các đề thi thử toán 2019 và link xem, link tải file PDF hoặc word. Bấm vào các link màu xanh ở mục tướng ứng dưới đây để xem và tải đề thi. 9 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN 2019 CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN có đáp án 7 đề thi thử Toán 2019 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU   22 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2019 có đáp án Đề thi thử Toán 2019 của chuyên KHTN HN Đề thi thử Toán của sở GD Đà Nẵng 2019 Đề toán của VTV7 Chuyên Vinh lần cuối 2019 GIẢI CHI TIẾT Liên trường Nghệ An Chuyên Lê Khiết có lời giải Đề Toán 2019 của SỞ GD HÀ TĨNH: Xem và tải Đề thi thử môn Toán THPT quốc gia 2019 lần 2 trường Kim Liên Hà Nội và đáp án Đề thi thử Toán 2019 của Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa có đáp án Đề thử sức trên Toán học Tuổi trẻ số 3 (gi