Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2018

Giải Chi Tiết Đề Trắc Nghiệm Toán Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019

Hình ảnh
Lời giải chi tiết đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2019 lần 1 của trường THPT Đoàn Thượng tỉnh Hải Dương. Xem chi tiết đề, đáp án, lời giải trong 15 ảnh dưới đây. Đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2019 có lời giải chi tiết lần 1 Đoàn Thượng tỉnh Hải Dương. Giải chi tiết đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2019 Đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2019 có lời giải chi tiết Đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2019 có lời giải chi tiết Đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2019 có lời giải chi tiết hay nhất Đáp án đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2019 mới nhất Đề thi thử môn toán 2019 có lời giải chi tiết từng câu Đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2019 có lời giải chi tiết Đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2019 có lời giải chi tiết Đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2019 có lời giải chi tiết Đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2019 giải Đề thi thử môn toán tốt nghiệp thpt 2019 có giải chi tiết Đề thi thử đại học môn toán 2019 có lời giải Đề thi thử môn toán 2019 có lời giải chi tiế

Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 2019 Môn Hóa Học Có Đáp Án

Hình ảnh
Đề thi thử môn Hóa cho kì thi thpt quốc gia năm 2019 có đáp án gồm 50 câu trắc nghiệm hóa học chương trình phổ thông . Trích dẫn một số câu. Câu 1: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%, Hấp thụ toàn bộ lượng CO2, sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong , thu được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132 gam. Giá trị của m là A. 405 B. 324 C. 486 D. 297 Câu 2: Cho các phát biểu sau: (a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic (b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước. (c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói. (d) Glucozơ được ứng dụng làm thuốc tăng lực. (e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc. (f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là A. 5. B. 4. C.

Đề Thi Thử Môn Lý 2019 THPT Quốc Gia Có Đáp Án Mới Nhất

Hình ảnh
Đề thi thử thpt quốc gia năm 2019 môn Vật lý có đáp án mới nhất, phù hợp với cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục. Đề do các thầy cô tổ Lý trường THPT Đoàn Thượng tỉnh Hải Dương biên soạn và tổ chức thi thử đầu năm học 2018-2019. Môn Vật Lý năm 2019 mã đề 132 Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn vật lý có đáp án bài thi KHTN Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn vật lý có đáp án bài thi KHTN Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn vật lý có đáp án bài thi KHTN Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn vật lý có đáp án bài thi KHTN Môn Vật Lý 2019 mã đề 209 Xem trực tuyến đề thi thử môn Lý 2019 có đáp án Tải đề và đáp án môn Lý năm 2019: Download