Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2016

Đề thi thử trắc nghiệm môn Toán năm 2017 có đáp án

Hình ảnh
Mặc dù chưa có đề thi minh họa môn toán và cũng chưa có cấu trúc đề thi nhưng một số thầy cô giáo đã mạnh dạn biên soạn đề thi thử trắc nghiệm môn Toán năm 2017.

Dưới đây là 1 đề như thế, gồm 50 câu trắc nghiệm, có đáp án ở trang cuối trong file PDF. Xem vài câu trong ảnh dưới đây:

Tải file gồm 5 trang đầy đủ 50 câu và ĐÁP ÁN: Link download
Xem thêm:27 đề thi thử môn toán 2017 theo cấu trúc của Bộ (có đáp án)