Đề thi thử chuyên Nguyễn Huệ lần 2 năm 2016: Môn Tiếng Anh

Đề thi thử môn Tiếng Anh chuyên Nguyễn Huệ lần 2 năm 2016

Đề tiếng Anh, mã đề 356 - trang 1

Đề tiếng Anh, mã đề 356 - trang 2

Đề tiếng Anh, mã đề 356 - trang 3

Đề tiếng Anh, mã đề 356 - trang 4

Đề tiếng Anh, mã đề 356 - trang 5

Đề tiếng Anh, mã đề 356 - trang 6

Đáp án môn Tiếng Anh chuyên Nguyễn Huệ lần 2 năm 2016

Đáp án các mã đề môn tiếng Anh chuyên Nguyễn Huệ 2016 - trang 1

Đáp án các mã đề môn tiếng Anh chuyên Nguyễn Huệ 2016 - trang 2

Đáp án các mã đề môn tiếng Anh chuyên Nguyễn Huệ 2016 - trang 3

File PDF đề và đáp án tiếng Anh 2016: Tải về

Advertisements