Đáp án môn tiếng Anh thi thử tỉnh Quảng Nam 19/4/2016

Học sinh lớp 12 tỉnh Quảng Nam vừa thi thử môn tiếng Anh năm 2016 do sở Giáo dục QN tổ chức vào ngày 19/4. Hiện nay, sở đã công bố đáp án tất cả mã đề môn tiếng Anh (hướng dẫn chấm).

Các học sinh ở Quảng Nam vừa thi xong có thể xem đáp án dưới đây (Đề thi sẽ được upload sau).

Ảnh: Đáp án môn tiếng Anh tỉnh Quảng Nam 2016

Đáp án - Trang 1 (Trắc nghiệm các mã đề)
Đáp án - Trang 2 (Trắc nghiệm và Tự luận)
Đề thi sẽ được upload sau để bạn đọc các tỉnh khác tham khảo!

Xem thêm: Đề thi thử và đáp án môn Toán tỉnh Quảng Nam 2016
Advertisements