Đề thi thử Sinh 2016 chuyên Đại học Vinh lần 1

Đề thi thử môn Sinh năm 2016 của trường THPT chuyên Đại học Vinh lần 1, trong kì thi thử diễn ra vào 12-13/3/2016.

Đề gồm 50 câu trắc nghiệm, bám sát cấu trúc môn Sinh của Bộ GD. Xem trực tiếp trong các ảnh dưới đây và tải file PDF ở cuối bài.

Đề Sinh chuyên DH Vinh 2016 lần 1 mã đề 132

Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6

Đáp án môn Sinh chuyên DH Vinh 2016 lần 1 mã đề 132

Tải file PDF tại đây: Download
Advertisements