Đề thi thử môn Lý năm 2016 có đáp án THPT Yên Lạc lần 2

Bài viết này sẽ giới thiệu đề thi thử thpt quốc gia năm 2016 môn Lý trường Yên Lạc, Vĩnh Phúc lần 2 năm học 2015-2016.

Đề thi được biên soạn theo cấu trúc môn lý của bộ giáo dục và đạo tạo, gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.
Đề thi thử môn Lý năm 2016 THPT Yên Lạc - trang 2
Đề thi thử Vật Lý 2016 THPT Yên Lạc - trang 3
Đề thi thử môn Lý 2016 trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc - trang 4
Đề thi thử môn Lý năm 2016 THPT Yên Lạc - trang 5
Đề thi thử môn Lý năm 2016 THPT Yên Lạc VP - trang 6
Đáp án Đề thi thử môn Lý THPT Yên Lạc lần 2 năm 2016:

Các thí sinh khối A, A1 có thể tải file PDF ở đây để in ra: Download.
Advertisements