Đề thi thử đại học 2016 môn Sinh có đáp án của trường THPT Yên Lạc

Đề thi thử đại học 2016 môn Sinh có đáp án của trường THPT Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc. Đề thi được soạn theo cấu trúc môn Sinh của Bộ Giáo dục, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm.

Dưới đây là một số câu hỏi trong đề. Đề thi đầy đủ và đáp án xem ở các ảnh dưới hoặc tải file PDF ở cuối bài.
Câu 2: Điểm khác nhau giữa thể tự đa bội và thể dị đa bội là
A. Nguồn gốc NST. B. Hình dạng NST. C. Số lượng NST. D. Kích thước NST.
Câu 3: Một đột biến làm chiều dài của gen giảm đi 10,2Angstron và mất 7 liên kết hiđrô. Khi 2 gen đồng thời nhân đôi 4 lần liên tiếp thì số nuclêôtit mỗi loại môi trường nội bào cung cấp cho gen đột biến giảm đi so với gen ban đầu là:
A. A=T= 14 ; G=X=7 B. A=T= 30 ; G=X= 15
C. A=T= 15 ; G=X= 30 D. A=T= 8 ; G=X= 16
Câu 5: Cho hai cây cùng loài giao phấn với nhau thu được các hợp tử, một trong số các hợp tử đó nguyên phân bình thường liên tiếp 5 lần đã tạo ra các tế bào con có tổng số 960 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Cho biết quá trình giảm phân của cây dùng làm bố không xảy ra đột biến và không có trao đổi chéo đã tạo ra tối đa 1024 loại giao tử. Số lượng nhiễm sắc thể có trong một tế bào con được tạo ra trong quá trình nguyên phân này là
A. 3n = 30 B. 2n = 30 C. 2n = 16 D. 3n = 24
Câu 6: Ở người bệnh mù mầu đỏ và lục được quy định bởi một gen lặn nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Bố bệnh mù mầu đỏ và lục, mẹ không biểu hiện bệnh. Họ có con trai đầu lòng bị bệnh mù mầu đỏ và lục. Xác suất để họ sinh ra đứa thứ hai là con gái bị bệnh mù mầu đỏ và lục là
A. 75%. B. 25% . C. 12,5%. D. 50%.
Câu 13: Gen lặn biểu hiện ra kiểu hình trong trường hợp nào?
1. Gen lặn ở thể đồng hợp lặn.
2. Gen lặn trên nhiễm sắc thể thường ở thể dị hợp.
3. Gen lặn trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X ở giới dị giao.
4. Gen lặn trên nhiễm sắc thể giới tính X ở giới đồng giao thuộc thể dị hợp.
5. Gen lặn ở thể đơn bội.
6. Gen lặn ở thể dị hợp thuộc thể ba nhiễm.
Các phương án đúng là
A. 1,3,5. B. 1,2,4. C. 1,2,5. D. 1,4,5.
Câu 14: Trong công nghệ tế bào thực vật phương pháp có thể tạo được các dòng thuần là
A. Nuôi cấy tế bào. B. Nuôi cấy mô
C. Nuôi cấy hạt phấn D. Lai tế bào xôma.
Câu 15: Ở một loài thực vật, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng; gen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với gen b quy định quả chua. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và các cây tứ bội giảm phân bình thường cho các giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Cho cây tứ bội có kiểu gen AAaaBBBb tự thụ phấn. Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là
A. 105:35:3:1. B. 35:1. C. 35:35:1:1. D. 3:3:1:1.
Câu 16: Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 10. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể, xét một gen có hai alen. Do đột biến, trong loài đã xuất hiện 5 dạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, các thể ba này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về các gen đang xét?
A. 1620. B. 324. C. 100. D. 1024.
Đề thi đầy đủ môn Sinh THPT Yên Lạc - trang 1
Đề thi thử đại học môn Sinh năm 2016 - trang 2
Đề thi thử thpt quốc gia môn Sinh năm 2016 - trang 3
Đề thi thử môn Sinh năm 2016 THPT Yên Lạc - trang 4
Đề thi thử đại học môn Sinh năm 2016 - trang 5
Đề thi thử đại học 2016 môn Sinh THPT Yên Lạc - trang 6
Đáp án mã đề 132 môn Sinh THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc lần 2
Độc giả tải file PDF ở đây (gồm đề và đáp án trong 1 file): Download

SÁCH TOÁN HAY

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

2 cách tính tổng điểm thi đại học có môn thi chính (quy định mới của Bộ)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2015

Tổng hợp đề thi thử đại học môn Toán 2013 có đáp án khối A B D (Phần 1)

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013