2 đề thi thử đại học môn Sử năm 2016 có đáp án chi tiết theo cấu trúc

Bài này giới thiệu 2 đề thi thử đại học môn Sử năm 2016 có đáp án chi tiết theo cấu trúc của Bộ Giáo dục. Các đề này vừa được thi trong thời gian gần đây.

Đề số 1: Thi thử môn Lịch sử THPT Quốc gia lần 1 tỉnh Vĩnh Phúc

Đề thi thử môn Sử THPT Quốc gia 2016 số 1
Đáp án đề Sử số 1 - trang 1
Đáp án đề Lịch sử số 1 - trang 2
Đáp án đề thi thử môn Sử năm 2016 - trang 3

Đề số 2: Thi thử môn Sử lần 2 THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Đề thi thử Lịch sử THPT Yên Lạc lần 2 năm 2016
Đáp án đề Sử Yên Lạc lần 2 - trang 1
Đáp án đề thi thử môn Sử THPT Yên Lạc lần 2 - trang 2
Đáp án đề thi thử đại học môn Sử THPT Yên Lạc lần 2 - trang 3
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Sử - trang 4
Đáp án đề thi thử đại học 2016 môn Lịch Sử - trang 5
Đáp án đề thi thử đại học năm 2016 môn Sử - trang 6
Bạn đọc có thể tải cả 2 đề trong 1 file duy nhất để in ra: Download 2 de LS

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C)

Đề thi thử môn Văn 2016 chuyên Đại học Vinh lần 1

Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 2019 Môn Hóa Học Có Đáp Án

Thi Đại học gồm những khối nào, mỗi khối gồm những môn gì?