Đề thi thử môn Hóa năm 2016 có đáp án của trường Yên Định 1, Thanh Hóa

Đề thi thử môn Hóa năm 2016 có đáp án của trường Yên Định 1, Thanh Hóa. Đề thi gồm 50 câu bám sát cấu trúc môn hóa của bộ giáo dục.

Trích một số câu trong đề thi thử đại học môn hóa năm 2016 lần này:
Câu 2: Ở một loại polietilen có phân tử khối là 420000. Hệ số trùng hợp của loại polietien đó là
A. 15290 B. 17886 C. 12300 D. 15000
Câu 3: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và chất nào trong số các chất sau?
A. Phenol. B. Este đơn chức. C. Glixerol. D. Ancol đơn chức.
Câu 4: Cho 1,17 gam một kim loại kiềm X tác dụng với nước (dư) thu được 0,336 lit khí H2 (đktc). X là
A. Rb. B. Li. C. Na. D. K.
Câu 5: Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ, tinh bột. Số chất trong dãy tham gia phản ứng thủy phân là
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 8: Khi cho brom lỏng vào ống nghiệm chứa benzen, lắc kĩ rồi để yên. Hiện tượng quan sát được là:
A. màu brom đậm dần.
B. có khí thoát ra, màu brom nhạt đi.
C. tạo thành một thể đồng nhất có màu nhạt hơn brom lỏng.
D. chất lỏng phân thành 2 lớp, lớp trên màu vàng, lớp dưới không màu.
Câu 9: Tơ lapsan thuộc loại tơ
A. thiên nhiên. B. poliamit. C. Polieste. D. nhân tạo.
Câu 16: Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) ta có thể rửa cá với chất nào trong các chất sau?
A. Nước muối .B. Giấm. C. Nước cất. D. Nước vôi trong.
Câu 17: Trong số các kim loại sau: Ag, Cu, Au, Al. Kim loại có độ dẫn điện tốt nhất ở điều kiện thường là
A. Al. B. Au. C. Cu. D. Ag.
Câu 20: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là
A. 18. B. 17. C. 15. D. 23.
Câu 45: Điện phân (với điện cực trơ) dung dịch NaOH a% với cường độ dòng điện 19,3A, sau 60 phút thu được 100 gam dung dịch X có nồng độ 24%. Giá trị a là
A. 22,54. B. 24. C. 25,66. D. 21,246.
de thi thu mon hoa nam 2016 co dap an
Các thí sinh tải file PDF đề thi và đáp án ở đây: Download

SÁCH TOÁN HAY

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

2 cách tính tổng điểm thi đại học có môn thi chính (quy định mới của Bộ)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2015

Tổng hợp đề thi thử đại học môn Toán 2013 có đáp án khối A B D (Phần 1)

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013