Đề thi thử năm 2016 môn Hóa THPT Quốc gia lần 2 (có đáp án)

Đề thi thử năm 2016 môn Hóa THPT Quốc gia lần 2 gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án.
Một số câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi lần này:
Câu 19: Dãy nào sau đây gồm những polime đều được dùng làm chất dẻo?
A. poli(phenol-fomanđehit), poli(vinyl axetat), poli(vinyl clorua), polietilen.
B. poli(metyl metacrylat), polietilen, poli(etylen-terephtalat), tinh bột.
C. poli(vinyl axetat), polietilen, poliacrilonitrin, poli(phenol-fomanđehit).
D. poli(vinyl axetat), poli(vinyl clorua), poliacrilonitrin, polibutađien.
Câu 20: Có bao nhiêu nguyên tố mà cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s2?
A. 9. B. 8. C. 7. D. 6.
Câu 27: Cho dãy các chất sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucozơ, saccarozơ, etylamin, alanin. Phát biểu nào sau đây sai? www.dethithudaihoc.com
A. Có 3 chất làm mất màu nước brom.
B. Có 3 chất bị thủy phân trong môi trường kiềm.
C. Có 3 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở.
D. Có 2 chất tham gia phản ứng tráng bạc.
Câu 38: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit mạch hở X, thu được 3 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala) và 1 mol valin (Val). Thủy phân không hoàn toàn X thu được hai đipeptit Gly-Ala, Ala-Gly và tripeptit Gly-Gly-Val nhưng không thu được peptit nào sau đây?
A. Gly-Gly-Gly. B. Gly-Val. C. Gly-Ala-Gly. D. Gly-Gly.
Câu 42: Một số người bị bệnh đau dạ dày khi cảm thấy đau người ta thường ăn gì để giảm đau?
A. Khế. B. Bánh mì. C. Cam. D. Cơm.
de thi thu mon hoa 2016 thpt quoc gia

Đề thi đầy đủ và đáp án môn Hóa lần 2 năm 2016 có trong file này. Tải về tại đây: Download

SÁCH TOÁN HAY

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

Đề thi thử môn Văn 2016 chuyên Đại học Vinh lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 sở Nam Định có đáp án

Tuyển tập 56 đề thi thử môn Toán 2019 thpt quốc gia có đáp án và lời giải chi tiết

Đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán trường chuyên Lào Cai có đáp án

Thi Đại học gồm những khối nào, mỗi khối gồm những môn gì?