Đề thi thử năm 2016 môn Hóa THPT Quốc gia lần 2 (có đáp án)

Đề thi thử năm 2016 môn Hóa THPT Quốc gia lần 2 gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án.
Một số câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi lần này:
Câu 19: Dãy nào sau đây gồm những polime đều được dùng làm chất dẻo?
A. poli(phenol-fomanđehit), poli(vinyl axetat), poli(vinyl clorua), polietilen.
B. poli(metyl metacrylat), polietilen, poli(etylen-terephtalat), tinh bột.
C. poli(vinyl axetat), polietilen, poliacrilonitrin, poli(phenol-fomanđehit).
D. poli(vinyl axetat), poli(vinyl clorua), poliacrilonitrin, polibutađien.
Câu 20: Có bao nhiêu nguyên tố mà cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s2?
A. 9. B. 8. C. 7. D. 6.
Câu 27: Cho dãy các chất sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucozơ, saccarozơ, etylamin, alanin. Phát biểu nào sau đây sai? www.dethithudaihoc.com
A. Có 3 chất làm mất màu nước brom.
B. Có 3 chất bị thủy phân trong môi trường kiềm.
C. Có 3 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở.
D. Có 2 chất tham gia phản ứng tráng bạc.
Câu 38: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit mạch hở X, thu được 3 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala) và 1 mol valin (Val). Thủy phân không hoàn toàn X thu được hai đipeptit Gly-Ala, Ala-Gly và tripeptit Gly-Gly-Val nhưng không thu được peptit nào sau đây?
A. Gly-Gly-Gly. B. Gly-Val. C. Gly-Ala-Gly. D. Gly-Gly.
Câu 42: Một số người bị bệnh đau dạ dày khi cảm thấy đau người ta thường ăn gì để giảm đau?
A. Khế. B. Bánh mì. C. Cam. D. Cơm.
de thi thu mon hoa 2016 thpt quoc gia

Đề thi đầy đủ và đáp án môn Hóa lần 2 năm 2016 có trong file này. Tải về tại đây: Download

SÁCH TOÁN HAY

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

2 cách tính tổng điểm thi đại học có môn thi chính (quy định mới của Bộ)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2015

Tổng hợp đề thi thử đại học môn Toán 2013 có đáp án khối A B D (Phần 1)

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013