Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa THPT Quốc Gia 2016 Có Đáp Án

Đề thi thử môn Hóa năm 2016 được ra theo cấu trúc đề thi đại học môn Hóa, gồm 50 câu trắc nghiệm. Phù hợp với học sinh 12 ôn thi THPT Quốc gia 2016 và thí sinh dự thi vào các trường đại học, cao đẳng.
de thi thu dai hoc mon hoa 2016 co dap an
đề thi thử thpt quốc gia môn hóa năm 2016 có đáp án

Một số câu trong đề thi thử đh môn Hóa 2016 lần 1:
Câu 1. Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, metyl fomat, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là:
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 2. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)
A. Tơ visco. B. Tơ nilon-6,6. C. Tơ Tơ tằm. D. Bông.
Câu 5. Dãy các chất đều tác dụng Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là www.dethithudaihoc.com
A. glucozơ, fructozơ , saccarozơ , protein. B. tinh bột , xenlulozơ , glucozơ, polipeptit.
C. saccarozơ , xenlulozơ , fructozơ, Gly-Ala. D. fructozơ , tinh bột , Gly-Ala , glucozơ.
Câu 7. Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là
A. T, Z, Y, X. B. Z, T, Y, X. C. T, X, Y, Z. D. Y, T, X, Z.
Câu 9. Cho 7,8g hỗn hợp Mg và Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7g. Số mol HCl đã tham gia phản ứng là www.dethithudaihoc.com
A. 0,7 mol B. 0,8 mol C. 0,6 mol D. 0,5 mol
Câu 12. Hiện tượng xảy ra khi cho hỗn hợp Kali và Al (tỉ lệ mol 1:1) vào nước dư:
A. Có khí thoát ra và một phần chất rắn không tan. B. Không có hiện tượng gì xảy ra.
C. Khí thoát ra và có kết tủa dạng keo. D. Khí thoát ra và chất rắn tan hết.
Câu 15. Quặng boxit là nguyên liệu được dùng để điều chế kim loại nào sau đây:
A. Đồng. B. Sắt. C. Nhôm. D. Magiê.
Câu 16. Thủy phân 4,4 gam etyl axetat bằng 100 gam dung dịch NaOH 4%. Khi phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu chất rắn có khối lượng là
A. 6,1 gam B. 7,4 gam C. 3,4 gam D.4,1 gam
Câu 18. Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là www.dethithudaihoc.com
A. Etyl axetat. B. Metyl fomat. C. Metyl axetat. D. Propyl fomat.
Câu 22. Trường hợp nào không xảy ra phản ứng?
A. Sục khí metylamin vào dung dịch nhôm clorua. B. Cho axetanđehit vào nước brom.
C. Cho axit axetic trộn với phenol. D. Đun sôi hỗn hợp propyl bromua và KOH trong etanol.
Câu 23. Trong công nghiệp, kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ được điều chế bằng phương pháp
A. Điện phân nóng chảy. B. Nhiệt luyện.
C. Điện phân dung dịch. D. Thủy luyện.

Tải đề thi thử thpt quốc gia 2016 môn Hóa đầy đủ và đáp án ở đây: Download

SÁCH TOÁN HAY

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

2 cách tính tổng điểm thi đại học có môn thi chính (quy định mới của Bộ)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2015

Tổng hợp đề thi thử đại học môn Toán 2013 có đáp án khối A B D (Phần 1)

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013