Số lượng thí sinh đạt từng mốc điểm theo khối năm 2015

Số lượng thí sinh đạt từng mốc điểm theo khối năm 2015. Các khối truyền thống gồm khối A (Toán, Lý, Hóa), khối B (Toán, Hóa, Sinh), khối C (Văn, Sử, Địa), khối D (Toán, Văn, Ngoại ngữ), khối A1 (Toán, Lý, Ngoại ngữ).

Dưới đây là số lượng thí sinh theo từng mốc điểm. Số liệu này giúp các thí sinh thi đại học cao đẳng năm 2015 có thêm căn cứ để chọn ngành, chọn trường.

Trong các bảng này, quy ước như sau: Số thí sinh - số lượng thí sinh đạt ở mức điểm đó; Tổng số - là tổng số thí sinh đạt từ mức điểm đó trở lên; Tỷ lệ - là tỷ số giữa số thí sinh đạt từ mức điểm đó trở lên và tổng số thí sinh.

Lưu ý là đây là tổng điểm chưa tính các điểm ưu tiên.

Bảng số lượng thí sinh theo mốc điểm của khối A
thong ke so luong thi sinh theo tung moc diem khoi a

Bảng số lượng thí sinh theo mốc điểm của khối B
thong ke so luong thi sinh theo tung moc diem khoi b

Bảng số lượng thí sinh theo mốc điểm của khối A1
thong ke so luong thi sinh theo tung moc diem khoi a1

Bảng số lượng thí sinh theo mốc điểm của khối C
thong ke so luong thi sinh theo tung moc diem khoi c

Bảng số lượng thí sinh theo mốc điểm của khối D
thong ke so luong thi sinh theo tung moc diem khoi d
Advertisements