Đề thi thử môn Hóa THPT Quốc gia 2015 chuyên Vĩnh Phúc lần cuối

Đề thi thử môn Hóa THPT Quốc gia 2015 chuyên Vĩnh Phúc lần cuối. Được ra theo cấu trúc mới 50 câu trắc nghiệm như đề minh họa của Bộ Giáo dục. Đề thi có đầy đủ đáp án 50 câu để bạn đọc tiện tra cứu.

Dưới đây là một số câu trong đề Hóa chuyên VP lần cuối:

*Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X cần 200 ml dd NaOH 1,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được glixerol và 24,6 gam muối khan của axit hữu cơ mạch thẳng. Hãy cho biết X có bao nhiêu CTCT ?
A. 1   B. 4   C. 7   D. 6
*Khi cho lượng dư dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch kali đicromat, dung dịch trong ống nghiệm:
A. Chuyển từ màu da cam sang màu xanh lục.  B. Chuyển từ màu da cam sang màu vàng.
C. Chuyển từ màu vàng sang màu đỏ.  D. Chuyển từ màu vàng sang màu da cam.
*Thủy phân hoàn toàn một lượng tristearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glixerol và
A. 3 mol axit stearic.  B. 1 mol axit stearic.  C. 3 mol natri stearat.  D. 1 mol natri stearat.
de thi thu hoa chuyen vinh phuc 2015 lan cuoi

*Cho 0,69 gam một kim loại kiềm X tác dụng với nước (dư) thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm X là:
A. K.   B. Li.   C. Na.   D. Rb.
*Nhận xét nào sau không đúng?
A. Các chất đồng phân có cùng công thức phân tử.
B. Hai chất đồng đẳng liên tiếp có hơn nhau một nhóm (CH2).
C. Trong hợp chất hữu cơ nguyên tử cacbon luôn luôn có hóa trị II.
D. Các hiđrocacbon có số nguyên tử C ≤ 4 là chất khí ở điều kiện thường.
* Loại phản ứng hoá học nào sau đây luôn là phản ứng oxi hoá – khử?
A. Phản ứng thế. B. Phản ứng trao đổi. C. Phản ứng phân hủy. D. Phản ứng hoá hợp.
* Phát biểu nào về cacbohiđrat là không đúng:
A. Khi thuỷ phân hoàn toàn saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit.
B. Glucozơ kém ngọt hơn so với saccarozơ.
C. Amilopectin và xenlulozơ đều là polisaccarit.
D. Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

Các thí sinh đang ôn thi thpt quốc gia có thể tải file PDF gồm đầy đủ đề thi và đáp án ở đây: Download

Xem thêm các đề thi thử môn Hóa ở đây.

SÁCH TOÁN HAY

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2015

Cấu trúc đề thi Đại học môn Tiếng Anh năm 2015 (khối D, A1)

Đề thi thử môn Văn 2016 chuyên Đại học Vinh lần 1

Điểm chuẩn dự kiến có phải là điểm chuẩn chính thức?