Đề và đáp án môn Hóa chuyên Đại học Vinh lần 2 năm 2015

Đề thi thử và đáp án môn Hóa chuyên Đại học Vinh lần 2 năm 2015. Dưới đây là một số câu:

*Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.
B. Hiđro hóa hoàn toàn triolein hoặc trilinolein đều thu được tristearin.
C. Chất béo là este của glixerol và các axit béo.
D. Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do nối đôi C=C ở gốc axit không no của chất béo bị oxi hóa chậm bởi oxi
không khí tạo thành peoxit, chất này bị phân hủy thành các sản phẩm có mùi khó chịu.
*Tổng số các hạt electron, proton, nơtron trong ion M2+ là 34. Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. M thuộc chu kì 3, nhóm IIA.
B. M có trong khoáng vật cacnalit.
C. Để điều chế M người ta dùng phương pháp nhiệt luyện.
D. M có cấu trúc mạng tinh thể lục phương.
*Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “riêu cua” nổi lên là do
A. sự đông tụ của lipit. B. phản ứng màu của protein.
C. sự đông tụ của protein do nhiệt độ. D. phản ứng thủy phân của protein.
*Tính chất nào sau đây không phải của kim loại kiềm?
A. Thế điện cực chuẩn ( 0 E ) có giá trị rất âm và có tính khử rất mạnh .
B. Đều khử được nước dễ dàng.
C. Chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.
D. Đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện.
*Cho biết số hiệu nguyên tử các nguyên tố X, Y, Z, T lần lượt là 7, 9, 15, 19. Dãy các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện là
A. Y < T < Z < X. B. X < Y < Z < T. C. T < Y < Z < X. D. T < Z < X < Y.

Đề thi đầy đủ và đáp án 4 mã đề bạn đọc tải file PDF này:  Download

Xem thêm: Đề thi thử môn Toán chuyên ĐH Vinh lần 2 năm 2015

SÁCH TOÁN HAY

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

2 cách tính tổng điểm thi đại học có môn thi chính (quy định mới của Bộ)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2015

Tổng hợp đề thi thử đại học môn Toán 2013 có đáp án khối A B D (Phần 1)

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013