Đề thi thử THPT QG 2015 môn Hóa trường chuyên Hà Nội - Amsterdam

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa của trường chuyên Hà Nội - Amsterdam lần 2. Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án để bạn đọc tiện tham khảo.

Một số câu trong đề thi

Câu 2: Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Bán kình của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự
A. M < X < R < Y.     B. Y < M < X < R.       C. M < X < Y < R.     D. Y < X < M < R.
Câu 3: Khi hòa tan kim loại M bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 14,6% thu được dung dịch muối có nồng độ 18,199%. Kim loại M là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65)
A. Fe.      B. Mg.      C. Zn.       D. Cu.
Câu 14: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?
A. Tơ visco và tơ axetat.      B. Tơ nilon-6,6 và tơ capron.       C. Tơ tằm và tơ enang.       D. Tơ visco và tơ nilon-6,6.
Câu 18: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng hiđro bằng 16,28%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là (Cho H = 1; C = 12; Cl = 35,5)
A. 2,3-đimetylbutan.      B. butan.       C. 2-metylpropan.       D. 3-metylpentan.

Hình ảnh phần đầu của đề thi

de thi thu mon hoa 2015 chuyen ha noi ams co dap an
Trang 1 của đề thi. Đầy đủ tải về trong link cuối bài

Đầy đủ đề thi và đáp án môn Hóa

Đề thi đầy đủ và đáp án mời bạn đọc tải về trong file PDF dưới đây: Download

SÁCH TOÁN HAY

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

Đề thi thử Anh Văn thpt quốc gia năm 2019 có đáp án 50 câu trắc nghiệm

Đề thi thử môn Toán 2019 lần 4 trường Ngô Quyền Hải Phòng

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 sở Nam Định có đáp án

Đề Tiếng Anh chuyên Sư Phạm Hà Nội thi thử lần 4 năm 2015 có đáp án