Đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2015 chuyên ĐH Vinh lần 1: Trắc nghiệm và Tự luận

Đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2015 chuyên Đại học Vinh lần 1. Đề được ra theo cấu trúc mới của Bộ Giáo dục với 64 câu trắc nghiệm (mỗi câu 0,125đ, tổng là 8đ), còn 2 điểm dành cho phần thi tự luận (viết lại câu và viết một đoạn văn).

Đề thi năm trong đợt thi thử đầu tiên được tổ chức vào tháng 3/2015 của trường THPT chuyên ĐH Vinh. Đề thi được đánh giá là khá hay và được độc giả cả nước quan tâm.

Một số câu trắc nghiệm trong đề lần 1:
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.
Question 61: A wedding is a meaningful event.
A. important B. unimportant C. sad D. sorrowful
Question 62: He devised a computer game and sold it to Atari.
A. played B. bought C. invented D. divided
Question 63: The Rev. Dr. Martin Luther King fought to put an end to racial segregation in the United States.
A. integration B. education C. torture D. separation
Question 64: She was a devoted teacher. She spent most of her time teaching and taking care of her students.
A. honest B. dedicated C. lazy D. polite

Một số câu tự luận trong đề tiếng Anh 2015:
Rewrite the following sentences in such a way that they mean almost the same as those printed before them. (0,5 điểm)
Question 1: People say that Jenny lived in Texas, America for 8 years.
Jenny……………………………………………………
Question 2: “ You are wearing a beautiful dress today!” , Susan said to Mary.
Susan paid ……………………………………………………
Question 3: It was such a boring documentary film that she fell asleep.
The documentary film……………………………………………
Question 4: “I am sorry for coming late”, said Alice to her teacher.
Alice apologized…………………………………………………
Question 5: What the politician was saying fell on deaf ears last night.
No one ……………………………………………………………

Bạn đọc tải đầy đủ đề thi và đáp án cả 2 phần ở đây: Download

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

Đề thi thử môn Văn 2016 chuyên Đại học Vinh lần 1

Thi Đại học gồm những khối nào, mỗi khối gồm những môn gì?

Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 2019 Môn Hóa Học Có Đáp Án

Đề Thi Thử Môn Lý 2019 THPT Quốc Gia Có Đáp Án Mới Nhất

Giải Chi Tiết Đề Trắc Nghiệm Toán Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019