Đề thi thử THPT QG 2015 môn Hóa chuyên Sư phạm HN lần 1

Đề thi thử chuyên Sư phạm HN lần 1 năm 2015 môn Hóa, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2015. Đề được ra theo cấu trúc môn Hóa của Bộ GD gồm 50 câu trắc nghiệm. Một số câu đầu tiên trong mã đề 213:

Câu 1. Để xử lý chất thải có tính acid, người ta thường dùng ?
A. Nước vôi. B. Giấm ăn. C. Muối ăn. D. Phèn chua.
Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn một ester đơn chức, mạch hở X ( phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O 2 đã phản ứng ( các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:
A. 7,20. B. 6,66. C. 8,88. D. 10,56.
Câu 3. Để hòa tan x mol một kim loại M cần dùng vừa đủ 2x mol HNO 3 đặc, nóng giải phóng khí NO 2. Vậy M có thể là kim loại nào trong các kim loại sau ?
A. Fe. B. Au. C. Cu. D. Ag.
Câu 4. Lượng Glucose cần dùng để tạo ra 1,82gam sorbitol với hiệu suất 80% là ?
A. 1,44g. B. 1,80g. C. 1,82g. D. 2,25g
Câu 5. Cho các nhận xét sau:
(1) Có thể tạo được tối đa 2 đipeptit từ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp Alanin và Glycin.
(2) Khác với acid axetit, acid amino acetic có thể phản ứng với acid HCl và tham gia phản ứng trùng ngưng.
(3) Giống với acid acetic, aminoacid có thể tác dụng với base tạo ra muối và nước.
(4) Acid acetid và acid α - amino glutaric có thể làm thay đổi màu quỳ tím thành đỏ.
(5) Thủy phân không hoàn toàn peptit: Gly − Phe − Tyr − Gly − Lys − Phe − Tyr có thể thu được 6 tripeptit có chứa Gly.
(6) Cho HNO 3 đặc vào ống nghiệm chứa albumin thấy tạo dung dịch màu tím.
Số nhận xét đúng là :
A. 5. B. 6. C. 4. D. 3.
Câu 6. Khi đốt cháy hoàn toàn một ester no, đơn chức, mạch hở thì số mol CO 2 sinh ra bằng số mol O 2 đã tham gia phản ứng. Tên gọi của ester là:
A. etyl acetat. B. metyl acetat. C. n - propyl acetat. D. metyl format.

Đầy đủ đề thi thử môn Hóa chuyên SPHN lần 1 năm 2015:
de thi thu dai hoc mon hoa chuyen sp lan 1 nam 2015
de thi thu thpt qg 2015 mon hoa chuyen sp lan 1
de thi thu mon hoa chuyen sp lan 1 nam 2015
de thi thu mon hoa chuyen sp lan 1 2015

Đáp án 50 câu đề Hóa thi thử chuyên Sư phạm Hà Nội lần 1:
dap an de thi thu mon hoa chuyen sp lan 1 nam 2015
Xem thêm: Đề thi thử môn Hóa lần 1 chuyên KHTN năm 2015 đáp án

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

Đề thi thử môn Văn 2016 chuyên Đại học Vinh lần 1

Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 2019 Môn Hóa Học Có Đáp Án

Đề Thi Thử Môn Lý 2019 THPT Quốc Gia Có Đáp Án Mới Nhất

Giải Chi Tiết Đề Trắc Nghiệm Toán Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019