Đề thi thử chuyên KHTN 2015 môn Hóa có đáp án

Đề thi thử chuyên KHTN 2015 môn Hóa có đáp án lần 1 năm 2015. Dưới đây là một số câu trong đề thi. Đề thi đầy đủ và đáp án bạn đọc xem ở 5 ảnh cuối bài.

Câu 1 : Hòa tan hoàn toàn 1,9 gam hỗn hợp gồm Fe, Mg và Al bằng dung dịch H2SO 4 loãng vừa đủ thu được 1,344 lít H2 (đktc). Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là.
A. 7,66 gam.
B. 7,78gam.
C. 8,25 gam.
D. 7,72 gam.
de thi thu mon hoa 2015 chuyen khtn ha noi
Câu 2 : Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm NaCl và KCl có vài giọt phenolphthalein , hiện tượng quan sát được là.
A. Dung dịch không màu chuyển thành hồng.
B. Dung dịch không màu chuyển thành xanh.
C. Dung dịch luôn không màu.
D. Dung dịch luôn màu hồng.
Câu 3 : Phân biệt dung dịch: H2N − CH2 − CH2COOH, CH3COOH, C2H5 − NH2, chỉ cần dùng một thuốc thử là.
A. Natri kim loại.
B. Dung dịch HCl.
C. Dung dịch NaOH.
D. Quỳ tím.
Câu 4 : Đốt cháy một rượu X, thu được số mol nước gấp đôi số mol CO 2. Rượu X đã cho là.
A. Rượu etylic.
B. Glyxerol.
C. Etylenglycol.
D. Rượu metylic.
Câu 5 : Cho các chất: CH3CH2OH, C2H6, CH3OH, CH3CHO, C6H12O 6, C4H10, C2H5Cl. Số chất có thể điều chế trược tiếp axit axetic (bằng 1 phản ứng) là.
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 6 : Hấp thụ 3,36 lít CO 2 vào 200,0 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH xM và Na 2CO 3 0,4M thu được dung dịch X có chứa 19,98 gam hỗn hợp muối khan. Nồng độ mol/l của NaOH trong dung dịch ban đầu là.
A. 0,70M. B. 0,75M. C. 0,5M. D. 0,60M.

Đầy đủ đề thi thử đại học môn Hóa năm 2015 của trường chuyên Khoa học Tự Nhiên Hà Nội.
de thi thu mon hoa 2015 chuyen khoa hoc tu nhien hn
de thi thu dai hoc mon hoa 2015 chuyen khtn
de thi thu mon hoa 2015 chuyen khoa hoc tu nhien ha noi
Đáp án 50 câu trắc nghiệm của đề thi thử Hóa 2015 chuyên KHTN HN:
de thi thu mon hoa 2015 chuyen khoa hoc tu nhien ha noi

SÁCH TOÁN HAY

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

Đề thi thử môn Toán 2019 lần 4 trường Ngô Quyền Hải Phòng

Thử sức trước kì thi 2015 trên báo Toán học Tuổi trẻ: Đề số 1 và đáp án

Tuyển tập Đề thi Đại học khối A B C D A1 2002-2014 và đáp án chính thức