Đáp án đề thi thử môn Anh Văn 2015 THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Đáp án đề thi thử môn Anh Văn 2015 THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh. Đề thi gồm 80 câu có đáp án. Một số câu mở đầu của mã đề 132:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions
Câu 1: “ Go on Jack, apply for the job” said Mary.
A. Mary told Jack to go on and apply for the job.
B. Mary suggested applying for the job.
C. Mary said that Jack would apply for the job.
D. Mary encouraged Jack to apply for the job.
Câu 2: I hardly know the truth about Jean’s success in the institute.
A. I do not know much about Jean’s success in the institute.
B. It is difficult for Jean to be successful in the institute.
C. Jean’s success in the institute was not to be known.
D. Jean hardly become known and successful in the institute.
Câu 3: " You broke my computer, Lan" Nam said.
A. Lan told Nam he broke his computer.
B. Nam said that Lan broke her computer.
C. Lan told Nam that he had broken her computer.
D. Nam accused Lan of breaking his computer.
Câu 4: Mary felt quite certain that her sister would stand by her, but in the end she didn’t.
A. Mary didn’t expect her own sister to let her down like that.
B. It came as a terrible shock to Mary when her own sister turned against her like that.
C. Mary had hoped that her sister would come to her aid, but she never did.
D. Mary was confident that she would have her sister’s support, but as it turned out she let her down.
Câu 5: It was an interesting novel. I, therefore, stayed up all night to finish it.
A. Though it was an interesting novel, I stayed up all night to finish it.
B. Unless it was an interesting novel, I would stay up all night to finish it.
C. So interesting was the novel that I stayed up all night to finish it.
D. I stayed up all night to finish the novel, therefore, it was interesting.

Đầy đủ 80 câu trong đề thi thử đh môn Anh Văn lần 2 năm 2015 của trường THPT Hàn Thuyên xem trong các ảnh dưới đây. Đáp án ở trong ảnh cuối cùng.

Đề thi thử môn tiếng Anh năm 2015 THPT Hàn Thuyên

đề thi thử môn Anh Văn 2015
đề thi thử môn tiếng Anh 2015
đề thi thử môn Anh Văn 2015
đề thi thử môn Anh Văn 2015
đề thi thử đại học môn Anh năm 2015

Đáp án đề thi này

đáp án đề thi thử môn Anh Văn 2015
Xem thêm: Đề thi thử đại học 2015 môn Tiếng Anh (PDF)

SÁCH TOÁN HAY

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

2 cách tính tổng điểm thi đại học có môn thi chính (quy định mới của Bộ)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2015

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2015 mã đề 194 và các mã đề khác

Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 2014 (Hà Nội, TpHCM, Quảng Ninh)