Thi thử Đại học Quốc gia Hà Nội 2015: Phần 3 - Khoa học Xã hội

Thi thử Đại học Quốc gia Hà Nội 2015: Phần 3 - Khoa học Xã hội

Đề thi thử Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015 - Phần 3 (tự chọn): Đề thi thử phần "Khoa học xã hội" (gồm Sử - Địa - GDCD). Đề này gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, theo cấu trúc riêng của ĐHQGHN. Thí sinh làm bài trong vòng 55 phút.

Các thí sinh có dự định thi vào ĐHQGHN năm nay cùng thử sức với đề thi KHXH:

1
Nhóm nước nào sau đây tham gia vào liên kết vùng Maxơ – Rainơ?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Italy – Đức – Pháp

B: Bỉ – Đức – Hà Lan

C: Pháp – Đức – Thụy sĩ

D: Bỉ – Hà Lan – Pháp

2
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nhà nước:
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Quản lý xã hội theo huyết thống và theo vùng lãnh thổ

B: Quản lý xã hội theo vùng lãnh thổ

C: Quản lý xã hội bằng quy tắc đạo đức

D: Quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật

3
Trường Đại học X tổ chức ca nhạc dưới sân trường. Một nhóm sinh viên nam lớp A nhìn lên ban công tầng 3 thấy một nam sinh cứ nhìn về phía mình. Cho rằng nam sinh lớp B trên tầng 3 nhìn “đểu” mình, nhóm sinh viên nam lớp A cùng nhau chạy lên. Đến nơi, không còn thấy nam sinh nào ở ban công nữa. Vì không nhìn rõ ai nên nhóm sinh viên nam lớp A vào trong lớp B, nhìn tất cả các sinh viên lớp B và quát:Đứa nào lúc nãy ở ban công nhìn đểu chúng tao? Khó chịu về điều đó, lớp trưởng lớp B đứng ra nhận và quát lại: Tao nhìn đấy! Nhìn thế thì đã làm sao? Nghĩ rằng lớp trưởng lớp B là người đã nhìn “đểu” mình, cả nhóm sinh viên nam lớp A cùng lao vào đuổi đánh lớp trưởng lớp B. Hậu quả là lớp trưởng lớp B bị thương nặng.
Trong nhóm sinh viên nam lớp A đánh lớp trưởng lớp B có một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ mất sớm. Hỏi: Sinh viên này phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào so với các sinh viên nam khác trong nhóm đó?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Như nhau

B: Ngang nhau

C: Bằng nhau

D: Có thể khác

4
Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, các quốc gia Tây Âu gánh chịu nhiều tổn thất. Tuy nhiên, đến năm 1950, kinh tế của họ đã cơ bản phục hồi như giai đoạn trước chiến tranh là nhờ:
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Viện trợ của Hoa Kỳ trong khuôn khổ “Kế hoạch Mác–san”

B: Nguồn vốn vay nặng lãi từ Hoa Kỳ

C: Sự hỗ trợ vốn của Liên hợp quốc

D: Nguồn thu từ hệ thống thuộc địa

5
Giải pháp nào sau đây KHÔNG được lựa chọn để nâng cao hiệu quả sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên hiện nay?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Đầu tư cải tạo đất, nhập ngoại một số giống cây công nghiệp mới

B: Đẩy mạnh chế biến sản phẩm cây công nghiệp phục vụ xuất khẩu

C: Đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp

D: Quy hoạch mở rộng diện tích cây công nghiệp

6
Sản phẩm công nghiệp nào của Nhật Bản chiếm tỷ trọng khoảng 60% tổng giá trị sản phẩm đó của toàn thế giới?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Xe gắn máy

B: Tàu biển

C: Vải, sợi

D: Ô tô

7
Yếu tố nào quyết định giá cả của hàng hóa?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Giá trị của hàng hóa

B: Trọng lượng của hàng hóa

C: Giá trị sử dụng của hàng hóa

D: Hình thức của hàng hóa

8
Đai khí hậu cận nhiệt đới gió mùa khu vực phía Nam nước ta phân bố ở độ cao nào?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: 1000 m và 1100 m đến 2650 m

B: 900 m và 1000 m đến 2600 m

C: 800 m và 900 m đến 2550 m

D: 700 m và 800 m đến 2500 m

9
Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam và Đông Dương, hai chính sách: Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Hoa Kỳ có quan hệ với nhau. Mối quan hệ đó được thể hiện trong yếu tố nào dưới đây?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Quân đội Sài Gòn là xương sống của Đông Dương hóa chiến tranh

B: Hoa Kỳ quốc tế hóa cuộc chiến tranh Đông Dương

C: Quân đội Sài Gòn sang xâm chiếm Campuchia

D: Quân đội Sài Gòn chiến đấu ở Lào

10
Trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam, yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất để bảo đảm giành và giữ độc lập cho dân tộc?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Có quân đội bách chiến bách thắng

B: Được quốc tế ủng hộ

C: Có các nhà quân sự thiên tài

D: Sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc

11
Cuộc cách mạng mang màu sắc tư sản cuối thế kỷ XIX đã đưa quốc gia nào ở châu Á phát triển thành nước đế quốc chủ nghĩa vào đầu thế kỷ XX?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Nhật Bản

B: Trung Quốc

C: Ấn Độ

D: Thái Lan

12
Theo quy định của pháp luật nước ta, ai có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Cán bộ, công chức nhà nước

B: Tất cả mọi công dân

C: Những người đứng đầu các cơ quan trong bộ máy nhà nước

D: Tất cả mọi người

13
Liên hợp quốc được thành lập sau phiên họp của đại biểu 50 nước từ ngày 25/4/1945 đến 26/6/1945 tại:
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Luân Đôn (Anh)

B: Niu-Ooc (Hoa Kỳ)

C: Xan Phranxico (Hoa Kỳ)

D: Paris (Pháp)

14
Nhóm sản phẩm nông – công nghiệp nào của Trung Quốc KHÔNG đứng ở vị trí hàng đầu thế giới?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Thịt bò – Điện

B: Lương thực – Than

C: Thịt lợn – Xi măng

D: Bông – Thép

15
Từ năm 2000 đến nay, khu vực II trong cơ cấu kinh tế theo ngành ở nước ta KHÔNG được chuyển biến theo hướng nào sau đây?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Tăng cường đa dạng hóa sản phẩm

B: Tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác

C: Tăng tỉ trọng sản xuất sản phẩm cao cấp

D: Giảm sản xuất các mặt hàng chất lượng trung bình

16
Quá trình nào sau đây đã tạo cho đất Feralít có màu đỏ vàng?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Phong hóa mạnh các loại đá mẹ

B: Rửa trôi mạnh các chất Bazơ

C: Tích tụ mạnh các chất Fe 2O 3 và Al 2O 3

D: Khai thác và sử dụng đất quá mức của con người

17
Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN vào năm nào?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Năm 1986

B: Năm 1995

C: Năm 1975

D: Năm 1979

18
Vì sao cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Nhân dân Việt Nam bùng nổ vào cuối năm 1946?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Việt Nam không thể nhân nhượng được nữa

B: Lực lượng kháng chiến của Việt Nam đã mạnh hơn thực dân Pháp

C: Việt Nam được các nước xã hội chủ nghĩa chi viện

D: Việt Nam được nhân dân thế giới ủng hộ

19
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập bởi năm quốc gia Inđônêxia, Mã Lai, Thái Lan, Xing–ga–po, Philippin vào:
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Tháng 8 năm 1976, tại Kuala – Lumpur

B: Tháng 8 năm 1967, tại Băng Cốc

C: Tháng 8 năm 1967, tại Xing–ga–po

D: Tháng 8 năm 1976, tại Manila

20
Từ năm 1990 đến nay, trong cơ cấu kinh tế theo ngành ở nước ta, nhóm ngành nào có sự chuyển dịch chậm nhất?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Nhóm ngành khu vực I và II

B: Nhóm ngành khu vực III

C: Nhóm ngành khu vực I

D: Nhóm ngành khu vực II

21
Nguyên nhân nào dẫn đến Cách mạng Tháng Tám (1945) diễn ra ít đổ máu?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Được quốc tế ủng hộ

B: Lực lượng cách mạng Việt Nam chưa mạnh

C: Kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam đã thua trận, đầu hàng Đồng minh

D: Cách mạng diễn ra bằng phương pháp hòa bình

22
Sau Cách mạng Tháng Tám (1945), lực lượng Đồng minh kéo vào Việt Nam. Quốc gia nào dưới đây KHÔNG có quân đội đóng ở Việt Nam vào năm 1946?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Pháp

B: Trung Quốc

C: Hoa Kỳ

D: Anh

23
Sông nào lớn nhất ở đồng bằng Đông Âu?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Enitxây

B: Ôbi

C: Lêna

D: Vônga

24
Chiến thắng Biên giới năm 1950 của Nhân dân Việt Nam chứng tỏ rằng:
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Quân đội nhân dân Việt Nam đã đông hơn quân Pháp

B: Ý đồ đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bị phá sản

C: Lực lượng kháng chiến đã mạnh hơn đội quân viễn chinh của thực dân Pháp

D: Sự trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam

25
Sườn Đông Trường Sơn ở Trung Bộ mưa nhiều từ tháng 9 đến tháng 11 là do nguyên nhân nào sau đây?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Ảnh hưởng của gió mùa và tín phong

B: Ảnh hưởng của hiệu ứng phơn và gió phơn

C: Có nhiều sườn chắn gió

D: Ảnh hưởng của gió mùa và dải hội tụ nhiệt đới

26
Hàng hóa có những thuộc tính nào dưới đây?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Giá trị sử dụng và giá cả hàng hóa

B: Giá trị và giá cả sản xuất

C: Giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa

D: Giá trị và giá trị trao đổi

27
Sản phẩm công nghiệp nào của Hoa Kỳ đứng hàng đầu thế giới năm 2004?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Khí đốt

B: Than đá

C: Điện

D: Dầu thô

28
Năm 1979, nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Cuộc chiến tranh đó xảy ra trong hoàn cảnh nào?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Chiến tranh lạnh đã kết thúc

B: Quốc phòng Trung Quốc đã phát triển hùng mạnh

C: Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ

D: Sự bành trướng của Trung Quốc ở Đông Dương trước đó đã thất bại

29
UNCLOS là chữ viết tắt của tên gọi nào dưới đây?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Tuyên bố ứng xử ở Biển Đông

B: Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông

C: Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển

D: Hiến chương Liên hiệp quốc

30
Ông A là người có thu nhập cao. Hàng năm, ông chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này, ông A đã:
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Tuân thủ pháp luật

B: Sử dụng pháp luật

C: Thi hành pháp luật

D: Áp dụng pháp luật

31
Biện pháp nào sau đây KHÔNG PHẢI là biện pháp cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Đào kênh dẫn nước từ Sông Hậu về tưới cho vùng Tứ giác Long Xuyên và bán đảo Cà Mau

B: Chia ruộng thành nhiều ô nhỏ để cải tạo

C: Mở rộng diện tích quảng canh và độc canh lúa

D: Các hoạt động kinh tế hợp lý, có cơ sở khoa học của con người

32
Pháp luật là phương tiện để nhà nước:
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Quản lý xã hội

B: Bảo vệ các giai cấp

C: Quản lý công dân

D: Bảo vệ các công dân

33
Nội dung của pháp luật được quy định bởi quan hệ nào?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Quan hệ xã hội

B: Quan hệ đạo đức

C: Quan hệ kinh tế

D: Quan hệ chính trị

34
Sự gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta trong những năm qua KHÔNG dẫn đến kết quả nào sau đây?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Tăng nhu cầu chỗ làm việc

B: Thúc đẩy quá trình đô thị hóa nhanh

C: Sức ép lớn của dân số với phát triển kinh tế - xã hội

D: Tăng cường đầu tư phát triển giáo dục mầm non

35
Cần ưu tiên phát triển ngành công nghiệp nào để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Các ngành công nghiệp sạch ít gây ô nhiễm

B: Các ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động dư thừa

C: Công nghiệp năng lượng điện

D: Công nghiệp khai thác, chế biến dầu khí

36
Ở nước ta, việc nhờ người thân trong gia đình đi bỏ phiếu hộ khi bầu cử đại biểu Quốc hội là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào theo Luật bầu cử?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Nguyên tắc bỏ phiếu kín

B: Nguyên tắc trực tiếp

C: Nguyên tắc bình đẳng

D: Nguyên tắc phổ thông

37
Phong trào Cần Vương (1885 - 1896) diễn ra khắp ba miền Trung - Nam - Bắc Việt Nam. Lực lượng nào lãnh đạo phong trào này?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Tư sản

B: Sĩ phu yêu nước

C: Nông dân

D: Công nhân

38
Nhóm các tỉnh nào ở nước ta trồng lúa và nuôi cá tra, cá basa nhiều nhất cả nước?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: An Giang – Kiên Giang

B: Tiền Giang – Hậu Giang

C: Hậu Giang – Kiên Giang

D: Tiền Giang – An Giang

39
Kháng chiến lâu dài là đặc điểm chung của hai cuộc đấu tranh chống Pháp (1945 - 1954) và chống Mỹ (1954 - 1975). Tuy nhiên, có những chiến dịch quân đội nhân dân Việt Nam đã đánh địch với khí thế thần tốc, táo bạo. Chiến dịch đó thuộc sự kiện nào dưới đây?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

B: Chiến dịch tiến công năm 1968

C: Chiến dịch Biên giới năm 1950

D: Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975

40
Bà Hiệp dựng xe đạp ở hè phố nhưng quên mang túi xách vào nhà. Quay trở ra không thấy túi xách đâu, bà Hiệp hoảng hốt vì trong túi có hơn 1 triệu đồng và một chiếc điện thoại di động. Bà Hiệp nghi cho Toán (13 tuổi) lấy trộm vì Toán đang chơi ở gần đó. Bà Hiệp đòi vào khám nhà Toán. Mặc dù Toán không đồng ý song bà Hiệp vẫn xông vào nhà lục soát. Hành vi của bà Hiệp đã vi phạm quyền nào sau đây?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

B: Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật riêng tư

C: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe

D: Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm

Xem thêm: Đề thi thử môn Toán vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015

Nguồn: Đại học Quốc gia Hà Nội

COMMENTS

Tên

2017,3,2021,1,Bắc Ninh,1,Bí quyết thi đại học,5,Cấu trúc đề thi Đại học,10,Cấu trúc đề thi môn Tiếng Anh,1,Cấu trúc đề thi môn Toán,1,Chấm thi trắc nghiệm,1,chuyên đại học vinh,14,chuyên hạ long,1,chuyên hà tĩnh,1,chuyên nguyễn huệ hà nội,5,chuyên sư phạm hà nội,7,Đà Nẵng,2,đáp án đề thi thử chuyên đh vinh 2015,4,đáp án đề thi thử thpt quốc gia 2015,2,đáp án môn hóa thpt quốc gia 2015,2,đáp án môn tiếng anh 2015,2,Đề thi Chính thức,34,Đề thi mẫu thpt quốc gia,1,đề thi mẫu thpt quốc gia 2015 môn tiếng anh,1,Đề thi minh họa,1,Đề thi thử 2019,16,Đề thi thử Đại học,260,đề thi thử đại học 2015 môn toán,5,Đề thi thử môn Hóa,13,Đề thi thử môn Lý,14,đề thi thử môn lý thpt quốc gia 2015,2,Đề thi thử môn Tiếng Anh,10,Đề thi thử môn Tiếng Pháp,1,đề thi thử sinh có đáp án,8,đề thi thử thpt quốc gia 2015,6,đề thi thử thpt quốc gia môn lý,2,đề toán có đáp án,9,Đề Toán trắc nghiệm,3,Đề trắc nghiệm Toán,2,ĐHQGHN,11,Điểm chuẩn Đại học,90,Điểm liệt tốt nghiệp,1,Điểm sàn đại học,1,Điểm thi Đại học,3,Điểm xét tuyển Đại học,5,Giải chi tiết,2,HN,4,Huế,4,Lịch thi THPT Quốc gia,1,Môn Địa lý,13,Môn Hóa học,87,Môn Lịch sử,14,Môn Ngữ Văn,39,Môn Sinh học,44,Môn Tiếng Anh,58,Môn Tiếng Pháp,2,Môn Toán,167,Môn Vật lý,79,Năm 2016,55,Phiếu xét tuyển Đại học,1,Tài liệu ôn thi,3,Thanh Hóa,3,Thi Quốc Gia 2015,56,Thi thpt quốc gia,3,thi thử lần 1 năm 2015,3,Thông tin thi Đại học,57,thpt hồng quang hải dương,1,Tp HCM,7,tự luận và trắc nghiệm,1,Video LTDH,1,Vĩnh Phúc,4,
ltr
item
Đề Thi Thử Đại Học: Thi thử Đại học Quốc gia Hà Nội 2015: Phần 3 - Khoa học Xã hội
Thi thử Đại học Quốc gia Hà Nội 2015: Phần 3 - Khoa học Xã hội
Thi thử Đại học Quốc gia Hà Nội 2015: Phần 3 - Khoa học Xã hội
Đề Thi Thử Đại Học
https://www.dethithudaihoc.com/2014/12/thi-thu-ai-hoc-quoc-gia-ha-noi-2015.html
https://www.dethithudaihoc.com/
https://www.dethithudaihoc.com/
https://www.dethithudaihoc.com/2014/12/thi-thu-ai-hoc-quoc-gia-ha-noi-2015.html
true
4028198228207496010
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content