Đề thi thử Đại học Quốc gia Hà Nội 2015 phần Khoa học Tự nhiên

Đề thi thử Đại học Quốc gia Hà Nội 2015 phần Khoa học Tự nhiên gồm các môn: Lý, Hóa, Sinh. Môn Toán cũng là một môn KHTN nhưng đã kiểm tra ở phần 1 (tư duy định lượng).

Đề này gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài là 55 phút. Một số câu đầu tiên:
1
Trong số các loài động vật sau, những loài nào phát triển qua biến thái hoàn toàn?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Ong, bướm và châu chấu

B: Gián, ruồi và châu chấu

C: Ruồi, ong và bướm

D: Gián, cào cào và châu chấu
de thi thu dhqghn 2015 phan khtn
2
Cho bảng số liệu về các quần thể như sau:

Quần thể ở trạng thái cân bằng Hacđi-Vanbec:
Chọn 1 câu trả lời đúng - web www.DeThiThuDaiHoc.com
A: Quần thể II và IV

B: Quần thể I và III

C: Quần thể III và IV

D: Quần thể I và II

3
Một sóng ngang truyền trên một sợi dây đàn hồi với tốc độ sóng là 4 m/s. Người ta thấy hai điểm cách nhau một đoạn 50 cm trên dây luôn luôn dao động lệch pha nhau một góc Δφ = (k + ) với k là số nguyên. Tần số sóng f có giá trị trong khoảng từ 10,5 Hz đến 17,5 Hz là:
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: 14 Hz

B: 12,5 Hz

C: 15 Hz

D: 12 Hz

4
Hai chất điểm M và N cùng dao động điều hoà trên trục Ox xung quanh gốc O với cùng tần số f, biên độ dao động tương ứng là 6 cm, 8 cm và dao động của N sớm pha hơn dao động của M một góc . Khi khoảng cách giữa hai vật là 10 cm thì M và N cách gốc toạ độ tương ứng bằng:
Chọn 1 câu trả lời đúng - web: www.DeThiThuDaiHoc.com
A: 6,4 cm và 3,6 cm

B: 3,6 cm và 6,4 cm

C: 4,8 cm và 5,2 cm

D: 2,8 cm và 7,2cm

5
Hỗn hợp X gồm axit hữu cơ no đơn chức, mạch hở A và một rượu no, đơn chức, mạch hở B. Biết MA = MB. Chia m gam hỗn hợp X thành hai phần bằng nhau. Phần I cho tác dụng với Na dư thu được 0,168 lít H2 (ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần II rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 7,88 gam kết tủa. Công thức cấu tạo thu gọn của A và B lần lượt là:
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: CH3COOH, C3H7OH

B: HCOOH, C2H5OH

C: C2H5COOH, C4H9OH

D: C3H7COOH, C5H11OH

Học sinh đang ôn thi vào ĐHQG Hà Nội có thể tải file PDF đầy đủ ở đây: Download

SÁCH TOÁN HAY

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

2 cách tính tổng điểm thi đại học có môn thi chính (quy định mới của Bộ)

Đề thi đánh giá năng lực vào Đại học Quốc gia Hà Nội 2016: Phần khoa học xã hội

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2015 mã đề 194 và các mã đề khác

Mẫu bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015

Đáp án đề thi thử môn Anh Văn 2015 THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh