Đề thi thử Đại học Quốc gia Hà Nội 2015 phần Khoa học Tự nhiên

Đề thi thử Đại học Quốc gia Hà Nội 2015 phần Khoa học Tự nhiên gồm các môn: Lý, Hóa, Sinh. Môn Toán cũng là một môn KHTN nhưng đã kiểm tra ở phần 1 (tư duy định lượng).

Đề này gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài là 55 phút. Một số câu đầu tiên:
1
Trong số các loài động vật sau, những loài nào phát triển qua biến thái hoàn toàn?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: Ong, bướm và châu chấu

B: Gián, ruồi và châu chấu

C: Ruồi, ong và bướm

D: Gián, cào cào và châu chấu
de thi thu dhqghn 2015 phan khtn
2
Cho bảng số liệu về các quần thể như sau:

Quần thể ở trạng thái cân bằng Hacđi-Vanbec:
Chọn 1 câu trả lời đúng - web www.DeThiThuDaiHoc.com
A: Quần thể II và IV

B: Quần thể I và III

C: Quần thể III và IV

D: Quần thể I và II

3
Một sóng ngang truyền trên một sợi dây đàn hồi với tốc độ sóng là 4 m/s. Người ta thấy hai điểm cách nhau một đoạn 50 cm trên dây luôn luôn dao động lệch pha nhau một góc Δφ = (k + ) với k là số nguyên. Tần số sóng f có giá trị trong khoảng từ 10,5 Hz đến 17,5 Hz là:
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: 14 Hz

B: 12,5 Hz

C: 15 Hz

D: 12 Hz

4
Hai chất điểm M và N cùng dao động điều hoà trên trục Ox xung quanh gốc O với cùng tần số f, biên độ dao động tương ứng là 6 cm, 8 cm và dao động của N sớm pha hơn dao động của M một góc . Khi khoảng cách giữa hai vật là 10 cm thì M và N cách gốc toạ độ tương ứng bằng:
Chọn 1 câu trả lời đúng - web: www.DeThiThuDaiHoc.com
A: 6,4 cm và 3,6 cm

B: 3,6 cm và 6,4 cm

C: 4,8 cm và 5,2 cm

D: 2,8 cm và 7,2cm

5
Hỗn hợp X gồm axit hữu cơ no đơn chức, mạch hở A và một rượu no, đơn chức, mạch hở B. Biết MA = MB. Chia m gam hỗn hợp X thành hai phần bằng nhau. Phần I cho tác dụng với Na dư thu được 0,168 lít H2 (ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần II rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 7,88 gam kết tủa. Công thức cấu tạo thu gọn của A và B lần lượt là:
Chọn 1 câu trả lời đúng
A: CH3COOH, C3H7OH

B: HCOOH, C2H5OH

C: C2H5COOH, C4H9OH

D: C3H7COOH, C5H11OH

Học sinh đang ôn thi vào ĐHQG Hà Nội có thể tải file PDF đầy đủ ở đây: Download

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 sở Nam Định có đáp án

Thi Đại học gồm những khối nào, mỗi khối gồm những môn gì?

Hướng dẫn giải đề thi môn Văn THPT QG năm 2019 của Bộ chính thức

Tổng hợp đề thi thử môn Toán năm 2019 có lời giải chi tiết

Đề thi thử tiếng Anh 2019 có đáp án trường Lê Quý Đôn - Quảng Trị