Thí sinh thi ở cụm do Sở GD chủ trì có cơ hội vào đại học 2015 hay không?

Như chúng ta đã biết, năm 2015 kì thi quốc gia sẽ có 2 cụm thi: một do các trường Đại học chủ trì, một do các Sở Giáo dục chủ trì. Giữa 2 cụm thi này (có lẽ) sẽ có sự khác biệt về cách coi thi, chấm thi. Vì vậy có một số vấn đề nảy sinh như sau:

Vấn đề 1. Việc tổ chức cụm thi do trường Đại học chủ trì và cụm thi do Sở Giáo dục & Đào tạo chủ trì, có thể tạo ra sự không công bằng trong kết quả tốt nghiệp THPT giữa các địa phương, khi mà nơi thì coi thi rất chặt chẽ, nghiêm túc (cụm thi do các trường Đại học chủ trì), nơi thì coi thi có thể sẽ dễ dãi hơn (cụm thi do Sở Giáo dục & Đào tạo chủ trì). Bộ Giáo dục & Đào tạo sẽ giải quyết như thế nào để đảm bảo Kì thi khách quan, công bằng cho tất cả thí sinh?
Bộ GD trả lời:
Kì thi THPT quốc gia dù được tổ chức ở các cụm thi do các trường Đại học chủ trì hay tại các cụm thi do Sở Giáo dục & Đào tạo chủ trì đều phải thực hiện theo đúng quy định của quy chế thi với kĩ thuật và quy trình tổ chức thi thống nhất trong cả nước. Những đổi mới trong Kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014 đã được dư luận xã hội ghi nhận và đánh giá cao, nhất là Kì thi tốt nghiệp THPT đã có những chuyển biến tích cực, trường thi an toàn, nghiêm túc, các hiện tượng tiêu cực, hiện tượng “phao thi” đã được khắc phục rất nhiều. Tuy nhiên, xã hội vẫn còn những băn khoăn về tính nghiêm túc của các cụm thi do Sở Giáo dục & Đào tạo chủ trì. Bộ Giáo dục & Đào tạo đã lường được vấn đề này và chủ động xây dựng các giải pháp đồng bộ để đảm bảo tính nghiêm túc của Kì thi tại các địa phương.
Bộ không phân biệt thí sinh thi tại cụm thi do Sở Giáo dục & Đào tạo chủ trì với thí sinh thi tại cụm thi do trường Đại học chủ trì, các thí sinh sẽ cùng làm một đề thi theo định hướng đánh giá năng lực, tăng mức yêu cầu vận dụng, các câu hỏi mở, giảm yêu cầu thuộc lòng, ghi nhớ máy móc hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn, nên chắc chắn hạn chế việc quay cóp, trao đổi bài, khắc phục hiện tượng dùng “phao thi”.
Bộ Giáo dục & Đào tạo sẽ cùng với các bộ, ngành, địa phương phối hợp để tổ chức tốt Kì thi, bảo đảm an toàn, nghiêm túc và kết quả thi có độ tin cậy cao. Đặc biệt, đối với các cụm thi do Sở Giáo dục & Đào tạo chủ trì sẽ tăng cường vai trò trách nhiệm của địa phương trong tổ chức thi; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lí nghiêm các vi phạm; phát huy vai trò giám sát của xã hội đối với Kì thi.
Các sở Giáo dục & Đào tạo xác định đây là Kì thi THPT quốc gia duy nhất nên phải tổ chức nghiêm túc Kì thi tại cụm thi do Sở Giáo dục & Đào tạo chủ trì, sao cho kết quả có độ tin cậy, khách quan, không có những bất thường, mâu thuẫn với kết quả thi của các thí sinh thi tại cụm thi do các trường Đại học chủ trì. Các giải pháp kĩ thuật sẽ được tăng cường trong đó có việc sử dụng phần mềm quản lí thi dùng chung với các chức năng quản trị cơ sở dữ liệu tiên tiến hỗ trợ thí sinh; các sở Giáo dục & Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng và xã hội có thể theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thi và xử lí kết quả thi.
thi quoc gia 2015

Vấn đề 2. Những thí sinh đăng kí dự thi tại cụm thi do Sở Giáo dục & Đào tạo chủ trì có còn cơ hội để vào học ở các trường Đại học, Cao đẳng hay không?
Bộ Giáo dục cho biết:
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu của những thí sinh tham dự Kì thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT, không có nguyện vọng lấy kết quả thi để dự tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng (dùng kết quả Kỳ thi THPT quốc gia để tuyển sinh); tại một số địa phương đặc biệt khó khăn, không có cụm thi do trường Đại học chủ trì, Bộ Giáo dục & Đào tạo sẽ thống nhất với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức một số cụm thi do các sở Giáo dục & Đào tạo chủ trì.
Bằng tốt nghiệp THPT là điều kiện cần để thí sinh được vào học Đại học, Cao đẳng. Tuy nhiên, điều kiện đủ để được tuyển vào học được quy định tại Đề án tuyển sinh riêng của từng trường. Hiện nay, mặc dù các địa phương đã có nhiều nỗ lực thực hiện kì thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc (nhất là kì thi năm 2014) nhưng nhìn chung dư luận xã hội vẫn chưa thực sự tin cậy vào kết quả thi.
Trong Kì thi THPT quốc gia năm 2015, những thí sinh dự thi tại cụm thi do Sở Giáo dục & Đào tạo chủ trì, chỉ thi 4 môn tối thiểu để xét tốt nghiệp THPT, vẫn có thể được xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, nhưng cơ hội hạn chế hơn vì phụ thuộc vào quy định của các trường này. Tuy nhiên, các thí sinh dự thi ở cụm thi do Sở Giáo dục & Đào tạo chủ trì vẫn còn cơ hội vào học ở các trường Đại học, Cao đẳng tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh riêng. Do đó, các em cần theo dõi thông tin về Đề án tuyển sinh riêng của các trường để tham gia tuyển sinh, tận dụng được những cơ hội để vào học tại các trường Đại học, Cao đẳng này.
Việc tổ chức thi tuyển sinh tại các trường Đại học, Cao đẳng với 4 cụm thi ở các thành phố như từ năm 2014 về trước vẫn chưa thật sự tạo thuận lợi cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, dẫn đến có những thí sinh học lực tốt nhưng do điều kiện không thể về các cụm thi ở các thành phố để dự thi tuyển sinh được. Năm 2015, việc mở rộng nhiều cụm thi do các trường Đại học chủ trì sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn dự thi, giúp các thí sinh thuận lợi hơn trong tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng.

Tham khảo từ Cục khảo thí và KĐCL Bộ Giáo dục & Đào tạo

SÁCH TOÁN HAY

Nhận xét

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

2 cách tính tổng điểm thi đại học có môn thi chính (quy định mới của Bộ)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2015

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2015 mã đề 194 và các mã đề khác

Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 2014 (Hà Nội, TpHCM, Quảng Ninh)