Chỉ tiêu tuyển sinh 2014 các ngành Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014, trong đó có hơn 2.900 chỉ tiêu vào Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 2014.

Cụ thể chỉ tiêu các ngành của ĐHBK Đà Nẵng năm nay như sau:
chi tieu tuyen sinh dhbk da nang 2014, Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 các ngành của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng,

Tổng chỉ tiêu: 2.930, trong đó:

- Ngành kiến trúc (khối V): 130 chỉ tiêu (Tuyển sinh riêng)

- Kỹ thuật công trình xây dựng (khối A, A1): 210 chỉ tiêu;

- Kỹ thuật công trình giao thông (khối A, A1): 210 chỉ tiêu;

- Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng, khối A, A1): 50 chỉ tiêu;

- Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành động lực: khối A, A1): 130 chỉ tiêu;

- Kỹ thuật cơ - điện tử (khối A, A1): 90 chỉ tiêu;

- Kỹ thuật nhiệt (khối A, A1): 130 chỉ tiêu;

- Kỹ thuật tàu thủy (khối A, A1): 50 chỉ tiêu;

- Kỹ thuật điện, điện tử (khối A, A1): 270 chỉ tiêu;

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (khối A, A1): 240 chỉ tiêu;

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (khối A, A1): 100 chỉ tiêu;

- Kỹ thuật hóa học (tên cũ Công nghệ vật liệu: khối A): 50 chỉ tiêu;

- Kỹ thuật môi trường (A): 60 chỉ tiêu;

- Kỹ thuật dầu khí (khối A): 80 chỉ tiêu;

- Công nghệ thực phẩm (khối A): 130 chỉ tiêu;

- Kỹ thuật tài nguyên nước (khối A,A1): 110 chỉ tiêu;

- Công nghệ Sinh học (khối A): 60 chỉ tiêu;

- Công nghệ thông tin (khối A, A1): 200 chỉ tiêu;

- Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng (khốiA, A1): 50 chỉ tiêu;

- CN chế tạo máy (khối A, A1): 120 chỉ tiêu;

- Quản lý công nghiệp (khối A, A1): 60 chỉ tiêu;

- Kinh tế xây dựng (khối A,A1): 80 chỉ tiêu;

- Quản lý tài nguyên & môi trường (khối A): 60 chỉ tiêu.

- SP kỹ thuật công nghiệp (khối A, A1): 50 chỉ tiêu;

Ngành SP kỹ thuật công nghiệp với thời gian đào tạo 4 năm (SV không phải đóng học phí). Trong số này có 22 chỉ tiêu dành cho đào tạo bằng 2 chính quy, 28 chỉ tiêu cho hệ liên thông chính quy CĐ lên ĐH.

Các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế: Tuyển sinh 210 CT. Trong đó, chương trình tiên tiến: Điện tử viễn thông (chuyên ngành kỹ thuật điện tử A,A1): 40 CT, Điện tử viễn thông (chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông: A,A1): 40, Hệ thống nhúng (A,A1): 40. Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp: gồm 3 ngành: Kỹ thuật cơ khí- chuyên ngành sản xuất tự động, kỹ thuật điện-chuyên ngành Tin học công nghiệp và CNTT- chuyên ngành CN phần mềm: 90 CT.

SÁCH TOÁN HAY

Nhận xét

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

2 cách tính tổng điểm thi đại học có môn thi chính (quy định mới của Bộ)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2015

Tổng hợp đề thi thử đại học môn Toán 2013 có đáp án khối A B D (Phần 1)

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013