Điểm chuẩn Đại học KHXH&NV Tp HCM năm 2013 và chỉ tiêu NV2

(DeThiThuDaiHoc.com) - Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Tp HCM năm 2013 và chỉ tiêu NV2 ngay sau khi có điểm sàn của Bộ GD vào sáng nay.

Theo đó, điểm trúng tuyển NV1, NV2 các ngành như sau:

Ngành
Mã ngành
Khối thi
Điểm chuẩn NV1
Điểm chuẩn và chỉ tiêu NVBS
Văn học
D220330
C, D1
23.5*

Ngôn ngữ học
D220320
C, D1
23.5*

Báo chí và Truyền thông
D320101
C, D1
C:22.0/D1: 21.5

Lịch sử
D220310
C, D1
C:19.0*/ D1: 14.5
C: 20.0*(30 chỉ tiêu)/ D1: 15.0 (20 CT)
Nhân học
D310302
C, D1
C: 15.0/ D1: 14.5
C: 15.5 (25 CT)/ D1: 15.0 (15 CT)
Triết học
D220301
A, A1, C, D1
A,A1,D1: 14.5/ C: 15.5
A,A1: 15.0 (10 CT)/ C: 16.0 (20 CT)/ D1: 15.0 (10 CT)
Địa lý học
D310501
A,A1, B, C, D1
A,B: 15.5/A1: 16/C: 24.0*/D1: 15.0

Xã hội học
D310301
A, A1, C, D1
A: 17.0/A1: 17.5/ C: 19.0/ D1: 18.0

Thông tin học (Thư viện – Thông tin)
D320201
A1, C, D1
A1: 14.5/ C: 15.0/ D1: 14.5
A,A1: 15.0 (15 CT)/ C: 15.5 (20 CT)/ D1: 15.0 (15 CT)
Đông phương học
D220213
D1
19.0

Giáo dục
D140101
C, D1
C:15.0/D1: 14.5
C: 15.5 (35 CT)/ D1: 15.0 (25 CT)
Lưu trữ học
D320303
C, D1
C:15.0/D1: 14.5

Văn hóa học
D220340
C, D1
15.5

Công tác xã hội
D760101
C, D1
16.0

Tâm lý học
D310401
B, C, D1
B:21,5/ C,D1: 21.0

Quản trị vùng và đô thị (Đô thị học )
D580105
A, A1, D1
A,A1: 18.0/ D1: 19.0

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  (Du lịch)
D340103
C, D1
19.0

Nhật Bản học
D220216
D1, D6
D1: 21.0/
D6:20.0

Hàn Quốc học
D220217
D1
19.5

Ngôn ngữ Anh
D220201
D1
28.0*

Ngôn ngữ Nga (Song ngữ Nga – Anh)
D220202
D1, D2
D1:22.5*/
D2: 23.0*

Ngôn ngữ Pháp
D220203
D1, D3
D1: 23.5*/ D3: 23.0*

Ngôn ngữ Trung Quốc
D220204
D1, D4
D1: 23.5*/ D4: 24.5*

Ngôn ngữ Đức
D220205
D1, D5
D1: 24.5*/ D5: 23.0*

Quan hệ quốc tế
D310206
D1
21.5

Ngôn ngữ Tây Ban Nha
D220206
D1, D3
23.0*

Ngôn ngữ Italia
D220208
D1, D3
20.0*
21.0*( D1: 30 CT/ D3: 10CT)

Lưu ý: Điểm chuẩn có dấu * là điểm đã nhân hệ số 2 (môn Ngoại ngữ vào các ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Italia; môn Ngữ văn vào ngành Văn học và Ngôn ngữ học; môn Lịch sử vào ngành Lịch sử; môn Địa lý vào ngành Địa lý).

Nguồn: Dân Trí

SÁCH TOÁN HAY

Nhận xét

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

2 cách tính tổng điểm thi đại học có môn thi chính (quy định mới của Bộ)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2015

Tổng hợp đề thi thử đại học môn Toán 2013 có đáp án khối A B D (Phần 1)

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013