Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2013

Điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Đà Nẵng năm 2013

(DeThiThuDaiHoc.com) - Điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Đà Nẵng năm 2013 gồm: ĐH Bách khoa, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Kinh tế, ĐH Sư Phạm, Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum và CĐ Công nghệ thông tin. 1. XEM ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 2. ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG KHÁC THUỘC ĐH ĐÀ NẴNG 2013: II ĐẠI HỌC KINH TẾ (DDQ) A, A1 D 1-4 Mã ngành Mã tuyển sinh Điểm trúng tuyển + Điểm trúng tuyển vào trường A, A 1, D 19.5 Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học). + Điểm trúng tuyển vào ngành: 1 Kế toán A, A 1, D D340301 401 20.0 Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: A, A 1, D D340101 2 Quản trị kinh doanh tổng quát 402 20.5 3 Quản trị kinh doanh du lịch 403 20.5 4 Quản trị tài chính 416 19.5 5 Kinh doanh thương mại A, A 1, D D340121 404 20.0 6 Kinh doanh quốc tế   (Chuyên ngành Ngoại thương) A, A 1, D D340120 405 22.5 7 Marketing A