Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2013

(DeThiThuDaiHoc.com) - Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2013 chính thức cho các ngành học của trường trong năm học 2013-2014:

Điểm trúng tuyển
Khối A
Khối A1
Khối D1
T.Anh Hệ số 1
T.Anh Hệ số 2
T.Anh Hệ số 1
T.Anh Hệ số 2
Điểm sàn vào trường
22,5
22,5
24,5
22,5
24,5
Điểm trúng tuyển vào từng ngành như sau:

Ngành Kế toán
25,0
25,0
xxx
25,0
xxx
Ngành Tài chính ngân hàng
24,0
24,0
xxx
24,0
xxx
Ngành Marketing
23,5
23,5
xxx
23,5
xxx
Ngành Kinh tế
23,0
23,0
xxx
23,0
xxx
Ngành Quản trị kinh doanh
22,5
22,5
xxx
22,5
xxx
Ngành Quản trị nhân lực
22,5
22,5
xxx
22,5
xxx
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
22,5
22,5
xxx
22,5
xxx
Ngành Bất động sản
22,5
22,5
xxx
22,5
xxx
Ngành Luật
22,0
22,0
xxx
22,0
xxx
Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế
21,5
21,5
xxx
21,5
xxx
Ngành Thống kê kinh tế
21,5
21,5
xxx
21,5
xxx
Ngành Hệ thống thông tin quản lý
21,5
21,5
xxx
21,5
xxx
Ngành Khoa học máy tính
21,5
21,5
xxx
21,5
xxx
Ngành Kinh tế tài nguyên
21,5
21,5
xxx
21,5
xxx
Ngành Quản trị khách sạn
21,5
21,5
xxx
21,5
xxx
Chương trình E-BBA
22,0
xxx
24,0
xxx
24,0
Ngành Ngôn ngữ Anh
xxx
xxx
xxx
xxx
24,5
Chương trình POHE
xxx
xxx
24,0
xxx
24,0
Mức điểm chuẩn trên tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
(Lưu ý: Trong bảng trên, những ngành có điểm chuẩn dưới mức điểm sàn vào trường là những ngành học ưu tiên).

Nguồn: Dân Trí

SÁCH TOÁN HAY

Nhận xét

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

2 cách tính tổng điểm thi đại học có môn thi chính (quy định mới của Bộ)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2015

Cấu trúc đề thi Đại học môn Tiếng Anh năm 2015 (khối D, A1)

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013