Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013

(DeThiThuDaiHoc.com) - Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013. Môn Anh Văn là môn thi thứ ba của khối A1, được thi vào sáng nay 5/7/2013. 
Đề thi môn Tiếng Anh khối A1 2013 và đáp án chính thức của Bộ: DOWNLOAD
Nguồn ảnh: mathvn.com

SÁCH TOÁN HAY

Nhận xét

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2015

Cấu trúc đề thi Đại học môn Tiếng Anh năm 2015 (khối D, A1)

Đề thi thử môn Văn 2016 chuyên Đại học Vinh lần 1

Điểm chuẩn dự kiến có phải là điểm chuẩn chính thức?