Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2013

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh năm 2013

(DeThiThuDaiHoc.com) - Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh năm 2013 được công bố vào hôm nay. Trường ĐH Kinh tế TpHCM lấy một mức điểm trúng tuyển vào trường, sau đó sẽ phân ngành sau.

Điểm chuẩn trúng tuyển Khoá 39 (năm 2013) - Đại học chính quy của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là 20.0 điểm (cho khối A và khối A1), áp dụng đối với thí sinh là học sinh phổ thông, khu vực 3; trong kết quả thi không có môn nào bị điểm không; điểm chênh lệch giữa các đối tượng ưu tiên liền kề nhau là 1.0 điểm và giữa các khu vực liền kề nhau là 0.5 điểm.
Trường không xét các nguyện vọng kế tiếp; trường không tuyển sinh bậc Cao đẳng. T

Điểm chuẩn các ngành Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp HCM 2013

(DeThiThuDaiHoc.com) - Điểm chuẩn các ngành Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp HCM 2013 như sau:
Ngành A A1 B D1 Quản trị kinh doanh 16 16
16 Tài chính - Ngân hàng 15 15
15 Kế toán 15 15
15 Công nghệ thông tin 14,5 14,5
14,5 Kỹ thuật Điện - Điện tử 13 13

Công nghệ chế tạo máy 13 13

Công nghệ thực phẩm 19,5 19,5 20,5
Đảm bảo chất lượng và ATTP 18,5 18,5

Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2013 tăng mạnh

(DeThiThuDaiHoc.com) - Xem điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2013 các ngành khối A, khối V.
Số TT TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) Khối thi Mã ngành Mã tuyển sinh Điểm trúng tuyển I ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (DDK) A,V+ Điểm trúng tuyển vào trường A
19.5