Tuyển tập Đề thi Đại học khối A B C D A1 2002-2014 và đáp án chính thức

(DeThiThuDaiHoc.com) - Tuyển tập Đề thi Đại học, Cao đẳng khối A-B-C-D-A1 từ năm 2002 đến năm 2014 và đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

I. Đề thi ĐẠI HỌC khối A-B-C-D-A1 và đáp án của Bộ

Password download (nếu có) là mathvn.com

A. ĐẠI HỌC khối A

Khối A gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Hóa học
 1. Đề thi, đáp án Đại học khối A năm 2002
 2. Đề thi, đáp án Đại học khối A năm 2003
 3. Đề thi, đáp án Đại học khối A năm 2004
 4. Đề thi, đáp án Đại học khối A năm 2005
 5. Đề thi, đáp án Đại học khối A năm 2006
 6. Đề thi, đáp án Đại học khối A năm 2007
 7. Đề thi, đáp án Đại học khối A năm 2008
 8. Đề thi, đáp án Đại học khối A năm 2009
 9. Đề thi, đáp án Đại học khối A năm 2010
 10. Đề thi, đáp án Đại học khối A năm 2011
 11. Đề thi Đại học môn Toán Lý Hóa khối A năm 2012 và đáp án
 12. Đề thi Đại học môn Toán Lý Hóa khối A năm 2013 và đáp án
 13. Toán Lý Hóa khối A năm 2014

B. ĐẠI HỌC khối B

Khối B gồm 3 môn: Toán, Hóa học, Sinh học
 1. Đề thi, đáp án Đại học khối B năm 2002
 2. Đề thi, đáp án Đại học khối B năm 2003
 3. Đề thi, đáp án Đại học khối B năm 2004
 4. Đề thi, đáp án Đại học khối B năm 2005
 5. Đề thi, đáp án Đại học khối B năm 2006
 6. Đề thi, đáp án Đại học khối B năm 2007
 7. Đề thi, đáp án Đại học khối B năm 2008
 8. Đề thi, đáp án Đại học khối B năm 2009
 9. Đề thi, đáp án Đại học khối B năm 2010
 10. Đề thi, đáp án Đại học khối B năm 2011
 11. Đề thi, đáp án ĐH KHỐI B 2012 (Toán, Hóa, Sinh)
 12. Đề thi, đáp án ĐH KHỐI B 2013 (Toán, Hóa, Sinh)
 13. Toán Hóa Sinh khối B năm 2014

C. ĐẠI HỌC khối C

Khối C gồm 3 môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý
 1. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2002
 2. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2003
 3. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2004
 4. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2005
 5. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2006
 6. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2007
 7. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2008
 8. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2009
 9. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2010
 10. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2011
 11. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2012 của Bộ
 12. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2013 của Bộ
 13. Văn Sử Địa khối C năm 2014

D. ĐẠI HỌC khối D

Khối D gồm 3 môn: Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ
 1. Đề thi, đáp án Đại học khối D năm 2002
 2. Đề thi, đáp án Đại học khối D năm 2003
 3. Đề thi, đáp án Đại học khối D năm 2004
 4. Đề thi, đáp án Đại học khối D năm 2005
 5. Đề thi, đáp án Đại học khối D năm 2006
 6. Đề thi, đáp án Đại học khối D năm 2007
 7. Đề thi, đáp án Đại học khối D năm 2008
 8. Đề thi, đáp án Đại học khối D năm 2009
 9. Đề thi, đáp án Đại học khối D năm 2010
 10. Đề thi, đáp án Đại học khối D năm 2011
 11. Đề thi, đáp án môn Toán, Anh, Văn khối D 2012
 12. Đề thi, đáp án môn Toán, Anh, Văn khối D 2013
 13. Toán, Văn, Ngoại ngữ khối D năm 2014

E. ĐẠI HỌC khối A1

Khối A1 ĐẠI HỌC mới được bổ sung ở kì thi năm 2012, gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 1. Đề thi ĐẠI HỌC khối A1 năm 2012 và đáp án
 2. Đề thi ĐẠI HỌC khối A1 năm 2013 và đáp án
 3. Toán, Lý, Tiếng Anh khối A1 năm 2014

II. Đề thi CAO ĐẲNG khối A-B-C-D-A1 và đáp án của Bộ

Kỳ thi Tuyển sinh CAO ĐẲNG được thi chung đề từ năm 2008.

A. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A của Bộ

 1. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối A năm 2008
 2. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối A năm 2009
 3. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối A năm 2010
 4. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối A năm 2011
 5. Đề thi CAO ĐẲNG khối A năm 2012 và đáp án
 6. Đề thi Cao đẳng khối A, B, C, D, A1 2013 và đáp án của Bộ GD
 7. Cao đẳng khối A 2014

B. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B của Bộ

 1. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối B năm 2008
 2. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối B năm 2009
 3. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối B năm 2010
 4. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối B năm 2011
 5. Đề thi CAO ĐẲNG khối B năm 2012 và đáp án
 6. Đề thi Cao đẳng khối A, B, C, D, A1 2013 và đáp án của Bộ GD
 7. Cao đẳng khối B 2014

C. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C của Bộ

 1. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối C năm 2008
 2. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối C năm 2009
 3. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối C năm 2010
 4. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối C năm 2011
 5. Đề thi CAO ĐẲNG khối C năm 2012 và đáp án
 6. Đề thi Cao đẳng khối A, B, C, D, A1 2013 và đáp án của Bộ GD
 7. Cao đẳng khối C 2014

D. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D của Bộ

 1. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối D năm 2008
 2. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối D năm 2009
 3. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối D năm 2010
 4. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối D năm 2011
 5. Đề thi CAO ĐẲNG khối D năm 2012 và đáp án
 6. Đề thi Cao đẳng khối A, B, C, D, A1 2013 và đáp án của Bộ GD
 7. Cao đẳng khối D năm 2014

E. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A1 của Bộ

Khối A1 Cao đẳng mới được bổ sung ở kì thi năm 2012, gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 1. Đề thi CAO ĐẲNG khối A1 năm 2012 và đáp án
 2. Đề thi Cao đẳng khối A, B, C, D, A1 2013 và đáp án của Bộ GD
 3. Cao đẳng khối A1 năm 2014
Nguồn: MATHVN.com

SÁCH TOÁN HAY

ĐỀ THI NỔI BẬT TRONG TUẦN

2 cách tính tổng điểm thi đại học có môn thi chính (quy định mới của Bộ)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2015 (khối C)

Cấu trúc đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2015

Tổng hợp đề thi thử đại học môn Toán 2013 có đáp án khối A B D (Phần 1)

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013