Tuyển tập Đề thi Đại học khối A B C D A1 2002-2014 và đáp án chính thức

Tuyển tập Đề thi Đại học, Cao đẳng khối A B C D A1 từ 2002 đến 2013 và đáp án chính thức của Bộ Giáo dục

(DeThiThuDaiHoc.com) - Tuyển tập Đề thi Đại học, Cao đẳng khối A-B-C-D-A1 từ năm 2002 đến năm 2014 và đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

I. Đề thi ĐẠI HỌC khối A-B-C-D-A1 và đáp án của Bộ

Password download (nếu có) là mathvn.com

A. ĐẠI HỌC khối A

Khối A gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Hóa học
 1. Đề thi, đáp án Đại học khối A năm 2002
 2. Đề thi, đáp án Đại học khối A năm 2003
 3. Đề thi, đáp án Đại học khối A năm 2004
 4. Đề thi, đáp án Đại học khối A năm 2005
 5. Đề thi, đáp án Đại học khối A năm 2006
 6. Đề thi, đáp án Đại học khối A năm 2007
 7. Đề thi, đáp án Đại học khối A năm 2008
 8. Đề thi, đáp án Đại học khối A năm 2009
 9. Đề thi, đáp án Đại học khối A năm 2010
 10. Đề thi, đáp án Đại học khối A năm 2011
 11. Đề thi Đại học môn Toán Lý Hóa khối A năm 2012 và đáp án
 12. Đề thi Đại học môn Toán Lý Hóa khối A năm 2013 và đáp án
 13. Toán Lý Hóa khối A năm 2014

B. ĐẠI HỌC khối B

Khối B gồm 3 môn: Toán, Hóa học, Sinh học
 1. Đề thi, đáp án Đại học khối B năm 2002
 2. Đề thi, đáp án Đại học khối B năm 2003
 3. Đề thi, đáp án Đại học khối B năm 2004
 4. Đề thi, đáp án Đại học khối B năm 2005
 5. Đề thi, đáp án Đại học khối B năm 2006
 6. Đề thi, đáp án Đại học khối B năm 2007
 7. Đề thi, đáp án Đại học khối B năm 2008
 8. Đề thi, đáp án Đại học khối B năm 2009
 9. Đề thi, đáp án Đại học khối B năm 2010
 10. Đề thi, đáp án Đại học khối B năm 2011
 11. Đề thi, đáp án ĐH KHỐI B 2012 (Toán, Hóa, Sinh)
 12. Đề thi, đáp án ĐH KHỐI B 2013 (Toán, Hóa, Sinh)
 13. Toán Hóa Sinh khối B năm 2014

C. ĐẠI HỌC khối C

Khối C gồm 3 môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý
 1. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2002
 2. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2003
 3. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2004
 4. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2005
 5. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2006
 6. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2007
 7. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2008
 8. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2009
 9. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2010
 10. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2011
 11. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2012 của Bộ
 12. Đề thi, đáp án Đại học khối C năm 2013 của Bộ
 13. Văn Sử Địa khối C năm 2014

D. ĐẠI HỌC khối D

Khối D gồm 3 môn: Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ
 1. Đề thi, đáp án Đại học khối D năm 2002
 2. Đề thi, đáp án Đại học khối D năm 2003
 3. Đề thi, đáp án Đại học khối D năm 2004
 4. Đề thi, đáp án Đại học khối D năm 2005
 5. Đề thi, đáp án Đại học khối D năm 2006
 6. Đề thi, đáp án Đại học khối D năm 2007
 7. Đề thi, đáp án Đại học khối D năm 2008
 8. Đề thi, đáp án Đại học khối D năm 2009
 9. Đề thi, đáp án Đại học khối D năm 2010
 10. Đề thi, đáp án Đại học khối D năm 2011
 11. Đề thi, đáp án môn Toán, Anh, Văn khối D 2012
 12. Đề thi, đáp án môn Toán, Anh, Văn khối D 2013
 13. Toán, Văn, Ngoại ngữ khối D năm 2014

E. ĐẠI HỌC khối A1

Khối A1 ĐẠI HỌC mới được bổ sung ở kì thi năm 2012, gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 1. Đề thi ĐẠI HỌC khối A1 năm 2012 và đáp án
 2. Đề thi ĐẠI HỌC khối A1 năm 2013 và đáp án
 3. Toán, Lý, Tiếng Anh khối A1 năm 2014

II. Đề thi CAO ĐẲNG khối A-B-C-D-A1 và đáp án của Bộ

Kỳ thi Tuyển sinh CAO ĐẲNG được thi chung đề từ năm 2008.

A. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A của Bộ

 1. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối A năm 2008
 2. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối A năm 2009
 3. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối A năm 2010
 4. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối A năm 2011
 5. Đề thi CAO ĐẲNG khối A năm 2012 và đáp án
 6. Đề thi Cao đẳng khối A, B, C, D, A1 2013 và đáp án của Bộ GD
 7. Cao đẳng khối A 2014

B. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B của Bộ

 1. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối B năm 2008
 2. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối B năm 2009
 3. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối B năm 2010
 4. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối B năm 2011
 5. Đề thi CAO ĐẲNG khối B năm 2012 và đáp án
 6. Đề thi Cao đẳng khối A, B, C, D, A1 2013 và đáp án của Bộ GD
 7. Cao đẳng khối B 2014

C. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C của Bộ

 1. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối C năm 2008
 2. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối C năm 2009
 3. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối C năm 2010
 4. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối C năm 2011
 5. Đề thi CAO ĐẲNG khối C năm 2012 và đáp án
 6. Đề thi Cao đẳng khối A, B, C, D, A1 2013 và đáp án của Bộ GD
 7. Cao đẳng khối C 2014

D. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D của Bộ

 1. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối D năm 2008
 2. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối D năm 2009
 3. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối D năm 2010
 4. Đề thi, đáp án CAO ĐẲNG khối D năm 2011
 5. Đề thi CAO ĐẲNG khối D năm 2012 và đáp án
 6. Đề thi Cao đẳng khối A, B, C, D, A1 2013 và đáp án của Bộ GD
 7. Cao đẳng khối D năm 2014

E. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A1 của Bộ

Khối A1 Cao đẳng mới được bổ sung ở kì thi năm 2012, gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 1. Đề thi CAO ĐẲNG khối A1 năm 2012 và đáp án
 2. Đề thi Cao đẳng khối A, B, C, D, A1 2013 và đáp án của Bộ GD
 3. Cao đẳng khối A1 năm 2014
Nguồn: MATHVN.com
Tên

2017,3,2021,1,Bắc Ninh,1,Bí quyết thi đại học,5,Cấu trúc đề thi Đại học,10,Cấu trúc đề thi môn Tiếng Anh,1,Cấu trúc đề thi môn Toán,1,Chấm thi trắc nghiệm,1,chuyên đại học vinh,14,chuyên hạ long,1,chuyên hà tĩnh,1,chuyên nguyễn huệ hà nội,5,chuyên sư phạm hà nội,7,Đà Nẵng,2,đáp án đề thi thử chuyên đh vinh 2015,4,đáp án đề thi thử thpt quốc gia 2015,2,đáp án môn hóa thpt quốc gia 2015,2,đáp án môn tiếng anh 2015,2,Đề thi Chính thức,34,Đề thi mẫu thpt quốc gia,1,đề thi mẫu thpt quốc gia 2015 môn tiếng anh,1,Đề thi minh họa,1,Đề thi thử 2019,16,Đề thi thử Đại học,260,đề thi thử đại học 2015 môn toán,5,Đề thi thử môn Hóa,13,Đề thi thử môn Lý,14,đề thi thử môn lý thpt quốc gia 2015,2,Đề thi thử môn Tiếng Anh,10,Đề thi thử môn Tiếng Pháp,1,đề thi thử sinh có đáp án,8,đề thi thử thpt quốc gia 2015,6,đề thi thử thpt quốc gia môn lý,2,đề toán có đáp án,9,Đề Toán trắc nghiệm,3,Đề trắc nghiệm Toán,2,ĐHQGHN,11,Điểm chuẩn Đại học,90,Điểm liệt tốt nghiệp,1,Điểm sàn đại học,1,Điểm thi Đại học,3,Điểm xét tuyển Đại học,5,Giải chi tiết,2,HN,4,Huế,4,Lịch thi THPT Quốc gia,1,Môn Địa lý,13,Môn Hóa học,87,Môn Lịch sử,14,Môn Ngữ Văn,39,Môn Sinh học,44,Môn Tiếng Anh,58,Môn Tiếng Pháp,2,Môn Toán,167,Môn Vật lý,79,Năm 2016,55,Phiếu xét tuyển Đại học,1,Tài liệu ôn thi,3,Thanh Hóa,3,Thi Quốc Gia 2015,56,Thi thpt quốc gia,3,thi thử lần 1 năm 2015,3,Thông tin thi Đại học,57,thpt hồng quang hải dương,1,Tp HCM,7,tự luận và trắc nghiệm,1,Video LTDH,1,Vĩnh Phúc,4,
ltr
item
Đề Thi Thử Đại Học: Tuyển tập Đề thi Đại học khối A B C D A1 2002-2014 và đáp án chính thức
Tuyển tập Đề thi Đại học khối A B C D A1 2002-2014 và đáp án chính thức
Tuyển tập Đề thi Đại học, Cao đẳng khối A B C D A1 từ 2002 đến 2013 và đáp án chính thức của Bộ Giáo dục
Đề Thi Thử Đại Học
https://www.dethithudaihoc.com/2013/02/tuyen-tap-e-thi-ai-hoc-khoi-b-c-d-a1-tu.html
https://www.dethithudaihoc.com/
https://www.dethithudaihoc.com/
https://www.dethithudaihoc.com/2013/02/tuyen-tap-e-thi-ai-hoc-khoi-b-c-d-a1-tu.html
true
4028198228207496010
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content