Cấu trúc đề thi Đại học môn Tiếng Anh năm 2015 (khối D, A1)

(DeThiThuDaiHoc.com) - Cấu trúc đề thi Đại học môn Tiếng Anh năm 2015 (khối D, A1)
Lĩnh vựcYếu tố/chi tiết cần kiểm traSố câu
Ngữ âm- Trọng âm từ (chính/phụ) 
- Trường độ âm và phương phức phát âm.
5
Ngữ pháp, Từ vựng- Danh từ/ động từ (thời và hợp thời) /đại từ/ tính từ / trạng từ/ từ nối/ v.v…7
- Cấu trúc câu5
- Phương thức cấu tạo từ/sử dụng từ (word choice/usage)6
- Tổ hợp từ / cụm từ cố định / động từ hai thành phần (phrasal verb)4
- Từ đồng nghĩa / dị nghĩa3
Chức năng giao tiếp- Từ / ngữ thể hiện chức năng giao tiếp đơn giản... (khuyến khích yếu tố văn hóa)5
Kỹ năng đọc- Điền từ vào chỗ trống: (sử dụng từ / ngữ; nghĩa ngữ pháp; nghĩa ngữ vựng); một bài text độ dài khoảng 200 từ.10
- Đọc lấy thông tin cụ thể/đại ý (đoán nghĩa từ mới; nghĩa ngữ cảnh; ví von; hoán dụ; ẩn dụ; tương phản; đồng nghĩa/dị nghĩa…) một bài text, độ dài khoảng 400 từ, chủ đề: phổ thông.10
- Đọc phân tích/đọc phê phán/tổng hợp/suy diễn; một bài text khoảng 400 từ chủ đề: phổ thông.10
Kỹ năng viết1. Phát hiện lỗi cần sửa cho câu đúng (đặc biệt lỗi liên quan đến kỹ năng viết).5
2. Viết gián tiếp. Cụ thể các vấn đề có kiểm tra viết bao gồm: 
- Loại câu. 
- Câu cận nghĩa. 
- Chấm câu. 
- Tính cân đối. 
- Hợp mệnh đề chính - phụ 
-Tính nhất quán (mood, voice, speaker, position…) 
- Tương phản. 
- Hòa hợp chủ - vị 
- Sự mập mờ về nghĩa (do vị trí bổ ngữ…) 
- …. 
Với phần này, người soạn đề có thể chọn vấn đề cụ thể trong những vấn đề trên cho bài thi.
10
Advertisements