Cấu trúc đề thi Đại học môn Toán năm 2015 (khối A B D A1)

(DeThiThuDaiHoc.com) - Cấu trúc đề thi Đại học môn Toán năm 2015 khối A B D A1. Về cơ bản vẫn như các năm trước, chỉ khác ở thứ tự câu (Bộ GD đã sắp xếp lại thứ tự câu để theo thứ tự khó dần).

Câu 1 (2 điểm):
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
b) Các bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo hàm và đồ thị của hàm số: chiều biến thiên của hàm số; cực trị; giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số; tiếp tuyến, tiệm cận (đứng và ngang) của đồ thị hàm số; tìm trên đồ thị những điểm có tính chất cho trước, tương giao giữa hai đồ thị (một trong hai đồ thị là đường thẳng)...
Câu 2 (1 điểm):
- Công thức lượng giác, phương trình lượng giác.
- Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình mũ, logarit.
Câu 3 (1 điểm):
- Tìm giới hạn.
- Tìm nguyên hàm, tính tích phân.
- Ứng dụng của tích phân: tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay.
Câu 4 (1 điểm):
- Số phức.
- Tổ hợp, xác suất, thống kê.
Câu 5 (1 điểm):
Phương pháp tọa độ trong không gian:
- Xác định tọa độ của điểm, vectơ.
- Đường tròn, Mặt cầu.
- Tính góc; tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, mặt phẳng; khoảng cách giữa hai đường thẳng; vị trí tương đối của đường thẳng, mặt phẳng và mặt cầu.
Câu 6 (1 điểm):
Hình học không gian (tổng hợp): quan hệ song song, quan hệ vuông góc của đường thẳng, mặt phẳng; diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay, hình trụ tròn xoay; thể tích khối lăng trụ, khối chóp, khối nón tròn xoay, khối trụ tròn xoay; tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.
Câu 7 (1 điểm):
Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng:
- Xác định tọa độ của điểm, vectơ.
- Đường tròn, elip.
- Viết phương trình đường thẳng.
- Tính góc; tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng.
Câu 8 (1 điểm):
Phương trình, bất phương trình; hệ phương trình đại số.
Câu 9 (1 điểm):
- Bất đẳng thức; cực trị của biểu thức đại số.
- Bài toán tổng hợp.

Dưới đây là mẫu đề thi theo cấu trúc trên. Các câu 7, 8, 9 là khó nhất của đề thi.
cau truc de thi dai hoc mon toan 2015 moi nhat
Advertisements