Đề Thi Thử Môn Vật Lý Năm 2016 THPT Quốc Gia Số 1

Vật Lý là môn tự chọn cho thí sinh thi THPT Quốc gia và là môn thuộc 2 khối thi có đông thí sinh đă...
Đọc tiếp

Đề Thi Thử Đại Học Môn Tiếng Anh 2016 Có Đáp Án (Số 1)

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 số 1 nhằm khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12. Phần đầu gồm 64 câu hỏi...
Đọc tiếp

Cấu Trúc Đề Thi Môn Tiếng Anh Năm 2016 (THPT Quốc Gia, Đại Học)

Cấu trúc đề thi môn tiếng Anh năm 2016 đã thay đổi đôi chút so với những năm đầu thi trắc nghiệm ho...
Đọc tiếp

Chuyên Đề Toán Ôn Thi Đại Học, THPT Quốc Gia 2016 (Phần 1)

Môn Toán là môn bắt buộc trong kì thi THPT Quốc gia 2016 và là môn được tổ hợp theo khối thi nhiều ...
Đọc tiếp